Uw gekozen zorgsoort:

Mantelzorgondersteuning

Vanuit een aantal aanvullende verzekeringen vergoeden wij vervangende mantelzorg (respijtzorg) en een mantelzorgmakelaar. Bij mantelzorgvervanging kan de verzekerde tijdelijk mantelzorgtaken aan iemand anders overdragen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Voor praktische vragen en regeltaken kan een mantelzorgmakelaar ingeschakeld worden.

Wij vergoeden de kosten alleen als de zorg wordt geleverd door een gecontracteerde zorgaanbieder én als de verzekerde vooraf contact heeft opgenomen met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.