Uw gekozen zorgsoort:

Leefstijl Check

De Leefstijl Check is een integrale medische gezondheidstest met als doel het voorkomen of vroegtijdig opsporen van ziekten en aandoeningen. Deze check wordt altijd gevolgd door een persoonlijk gesprek met een lifestylecoach. Met de Leefstijl Check bieden wij verzekerden de mogelijkheid op eigen initiatief hun gezondheidsniveau in kaart te brengen.

De Leefstijl Check wordt in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed vanuit het preventiebudget. Coöperatie VGZ heeft drie zorgaanbieders gecontracteerd voor dit product: Active Living, Arbo Unie en Pim Mulier.