Uw gekozen zorgsoort:

Overige zorgsoorten

Hier vindt u informatie over onze overige zorgsoorten.

Zorghotels en herstellings- oorden
In zorghotels en herstellingsoorden kunnen mensen in alle rust herstellen of bijkomen van een operatie.
Leefstijl Check
De Leefstijl Check is een preventieve test van leefstijl en gezondheid. Vroeger heette dit de Gezondheidstest.
Mantelzorg- ondersteuning
Vanuit sommige aanvullende verzekeringen bieden wij een vergoeding om mantelzorgers te ondersteunen.
Huishoudelijke hulp & kinderopvang
Hulp in het huishouden of kinderopvang voor verzekerden die, bijvoorbeeld door een ziekenhuisopname, tijdelijk uit de running zijn.
Revalidatie
Over geriatrische revalidatie voor kwetsbare ouderen, en revalidatie na een operatie of ongeval.
Declareren SCEN-consultatie
Uw SCEN-consultatie kunt u rechtstreeks declareren via het digitale contactformulier.