Wijzigingen vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 gaan onze nieuwe verzekeringsvoorwaarden en overeenkomsten in. Hierin zijn een aantal zaken veranderd. Mogelijk hebben deze ook gevolgen voor u. Op deze pagina leest u de belangrijkste wijzigingen.

Wijzigingen verzekeringsvoorwaarden

In het kort:

 • (Machtigingsvrij) betalingsplafond tot 18 jaar
 • Sealen tot 18 jaar
 • Machtigingsvereiste voor de conventionele tandprothese
 • Facings en schildjes als cosmetische tandheelkunde

Hieronder leest u wat er precies is gewijzigd. 

Betalingsplafond tot 18 jaar

Nieuw

In 2023 heeft u voor verzekerden tot 18 jaar vooraf een machtiging nodig wanneer de behandelingen samen meer dan € 1.400 per jaar bedragen.

 

De volgende behandelingen worden hierin niet meegerekend:

 • Bijzondere tandheelkunde en narcose gedeclareerd door een CBT
 • Narcose (niet door een CBT)
 • Implantologie
 • Kroon- en brugwerk
 • Orthodontie

Wat betekent dit voor u?

Waarschijnlijk niets. In veel gevallen blijven de kosten voor een behandeling onder de € 1.400. Heeft een verzekerde jonger dan 18 jaar veel behandelingen nodig? En verwacht u dat de kosten boven het betalingsplafond van € 1.400 uitkomen? Vraag dan altijd vooraf een machtiging aan, met daarbij een toelichting. Zo voorkomt u problemen in het declaratieproces, zoals onterechte afwijzingen. En voorkomen we dat uw patiënt - onze verzekerde - voor onverwachte kosten komt te staan.

Sealen tot 18 jaar

Nieuw

Vanaf 1 januari 2023 gaan wij structureel controleren op de machtigingseis vanaf de 11e sealing bij verzekerden tot 18 jaar. Dit geldt voor zowel prestatiecode V30 als V35.

Wat betekent dit voor u?

Is er geen machtiging vanaf de 11e sealing? Dan wordt de declaratie niet vergoed. Heeft u vooraf wel een machtiging aangevraagd, maar is deze afgewezen? Dan is er ook vanuit de eventuele aanvullende tandartsverzekering geen vergoeding mogelijk. 

 

Vraag vanaf de 11e sealing altijd een machtiging aan voordat u met de behandeling start. Zo voorkomt u dat uw declaratie onverwacht afgewezen wordt en komen onze verzekerden niet voor onverwachte kosten te staan.

Machtigingsvereiste voor de conventionele tandprothese

Nieuw

Heeft u geen overeenkomst Tandprothetische zorg in 2023? Dan houden wij in 2023 voor de conventionele tandprothese de tarieven aan die opgenomen zijn in de 'Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg'. Wij houden níet meer de bedragen aan uit de verzekeringsvoorwaarden. Deze bedragen zijn namelijk niet geïndexeerd en daardoor te laag. 

Wat betekent dit voor u?

We houden de tarieven uit de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg aan. Zijn de kosten van de conventionele prothese hoger dan de bedragen die genoemd staan in deze lijst? Dan is het belangrijk dat u hier vooraf een machtiging voor aanvraagt. Doet u dit niet of wordt de machtiging afgewezen? Dan vergoeden wij maximaal het tarief uit die lijst.

Facings en schildjes als cosmetische tandheelkunde

Nieuw

Vanaf 1 januari 2023 worden facings en schildjes als cosmetische behandeling niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Bij cosmetische tandheelkunde is er namelijk geen medische noodzaak aanwezig. 

Wat betekent dit voor u?

Declareert u in 2023 facings en schildjes (prestatiecodes V15, R78 en R79) als een cosmetische behandeling met een vrij tarief? Dan worden deze niet meer vergoed.

 

Meer informatie of vragen over de nieuwe verzekeringsvoorwaarden? 

Voor meer informatie over de wijzigingen verwijzen wij u graag door naar de verzekeringsvoorwaarden van onze verschillende merken:

VGZ | VGZbewuzt | IZA | IZZ | Univé | UMC | Zekur | Zorgzaam

Wijzigingen overeenkomsten

Vanaf 1 januari gaan de nieuwe overeenkomsten Implantologie, Tandprothetische zorg en Angst, sedatie en narcose 2023-2025 in. Heeft u een overeenkomst? Dan zijn de afspraken in uw overeenkomst leidend op bovenstaande. In het nieuwsbericht 'Wijzigingen overeenkomsten 2023-2025 en contracteringsproces' leest u wat er precies voor u is gewijzigd. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam