Wijzigingen nieuwe overeenkomsten implantologie en tandprothetische zorg

13-09-2021

De vragenlijsten voor de overeenkomsten Implantologie 2022 en Tandprothetische Zorg 2022 staan per 13 september 2021 klaar voor zorgaanbieders die deze overeenkomst(en) mogelijk verlengen (de praktijken die in 2021 al een overeenkomst met ons hebben) en voor nieuwe aanbieders die zich hebben aangemeld (de praktijken die nog geen overeenkomst met ons hebben en die voor 31 juli 2021 een overeenkomt hebben aangevraagd). De vragenlijsten staan klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. In onderstaand nieuwsbericht informeren we u graag over de belangrijkste wijzigingen van deze overeenkomsten t.o.v. voorgaande jaren.

De belangrijkste wijzigingen

 • Centrale inkoop implantologie vervalt
 • Een overeenkomst voor alle tandprothetische zorg
 • Wijziging machtigingsvrije module implantologie
 • Meldingsformulier implantologiebehandeling J33 vervalt
 • Plustarieven implantologie vervallen 

Centrale inkoop implantologie vervalt

In 2022 vervalt de centrale inkoop van implantaten. Dit betekent dat we geen preferente leveranciers meer toewijzen, maar wel aandacht blijven houden voor de betaalbaarheid van implantaten voor onze verzekerden. Om dit te bereiken, vergoeden we daarom de netto inkoopprijs van implantaten die is overeengekomen tussen zorgaanbieder en leverancier, maar wel tót aan het maximumtarief dat door de NZa is vastgesteld. In 2022 is het maximale NZa-tarief voor J33 vastgesteld op € 333,85.

Een overeenkomst voor alle tandprothetische zorg

In de huidige overeenkomst Implantologie 2019-2021 hebben wij afspraken met u gemaakt voor de implantologische behandeling én de tandprothetische zorg op de implantaten. Deze opzet werd door zorgaanbieders als onduidelijk ervaren. Daarom scharen we tandprothetische zorg (voor de conventionele prothese) en tandprothetische zorg op implantaten straks allemaal onder dezelfde overeenkomst Tandprothetische zorg 2022. Heeft u een overeenkomst Implantologie 2019-2021? Dan hebben we ook de vragenlijst voor de overeenkomst Tandprothetische Zorg 2022 voor u klaargezet in het zorginkoopportaal van VECOZO. Zo kunt u zich ook contracteren voor tandprothetische zorg op implantaten.

Wijziging machtigingsvrije module implantologie

Bij opvallende afwijkingen van de implantologiescores van zorgaanbieders met de Machtigingsvrije module, behouden wij ons het recht voor om deze module weer om te zetten naar de Standaardmodule. Halfjaarlijks blijven wij aan de hand van implantologiescores  kijken welke praktijken voor de Machtigingsvrije module in aanmerking komen.

Meldingsformulier implantologiebehandeling J33 vervalt

U hoeft (wanneer u de Standaardmodule Implantologie heeft) de behandeling waarbij er twee implantaten in de onderkaak van uw patiënt moeten worden geplaatst in 2022 niet langer bij ons te melden. U kunt deze behandeling zonder onze beoordeling declareren. We vertrouwen erop dat u zelf de juiste indicatie stelt.

Plustarieven implantologie vervallen

In tegenstelling tot de huidige overeenkomst, ontvangt u geen percentage meer bovenop het NZa-tarief. De exacte tarieven (voor zowel het honorariumscomponent als de maximale materiaal- en techniekkosten) vindt u terug in de bijlage 2 Tarieven bij de Zorgovereenkomst Implantologie (in de onderkaak) 2022.

Meer informatie of vragen?

Voor meer informatie over de overeenkomsten verwijzen wij u graag door naar de pagina Implantologie 2022  en Tandprothetische Zorg 2022. U vindt hier ook de voorbeeld overeenkomsten. Heeft u alsnog vragen? Bekijk dan al onze service- en contactmogelijkheden.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam