VGZ versimpelt pakketten aanvullende verzekering

17-12-2019
Het kan zijn dat uw cliënt/patiënt volgend jaar aangeeft dat de aanvullende verzekering is gewijzigd. Dat kan een eigen keuze zijn, maar ook te maken hebben met de wijzigingen die wij doorvoeren. Want per 1 januari 2020 verminderen wij het aantal aanvullende verzekeringen.

Een aantal doelgroepenpakketten vervalt per 1 januari 2020 en de aanvullende verzekeringen krijgen standaard de opbouw goed-beter-best. Op basis hiervan bieden wij voortaan 3 hoofdlijnen, voor respectievelijk consumenten, werkenden (VGZ Werkt) en chronische zieken en ouderen (VGZ Zorgt). Daarnaast bieden wij varianten voor UnitedConsumers en Univé.

Eenvoudiger en duidelijker aanbod

Door het verminderen van het aantal aanvullende verzekeringen wordt ons aanbod eenvoudiger en duidelijker. Hiermee voldoen we aan de wens van de overheid, de NZA, de Consumentenbond en anderen om het aantal keuzemogelijkheden in verzekeringen te beperken.

Wat betekent dit voor uw cliënt/patiënt?

Uw cliënt/patiënt kan vanaf 1 januari 2020 eenvoudiger een keuze maken voor een passende aanvullende verzekering. Een eenduidiger aanbod maakt het ook gemakkelijker onze verzekerden via digitale servicemogelijkheden op weg te helpen. Op die manier wordt het voor verzekerden heel makkelijk om met ons een dialoog te voeren over wat dan ook, 24/7, op een zo persoonlijk mogelijke manier. Denk hierbij aan alle online self service-mogelijkheden, zoals chat(bot) en in de nabije toekomst ook voiceherkenning. Tenslotte betekent eenvoud het vermijden van onnodige kosten en meer tijd en aandacht voor zinnige zorg.

De verzekerden van wie de aanvullende verzekering vervalt, bieden wij een alternatief volgens de goed-beter-best opbouw dat zo goed mogelijk aansluit. Als zij niets doen, gaat het alternatief automatisch in op 1 januari 2020.

Dankzij deze versimpeling blijft ons aanbod aanvullende verzekeringen bij de tijd. Eenvoudig, duidelijk, met eigentijdse digitale service en een scherpe premiestelling.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam