Langer de tijd om uw zorgovereenkomst te ondertekenen

21-10-2019
In 2020 bieden wij zorgovereenkomsten aan voor Tandprothetische zorg, Angst, sedatie & narcose en Jeugdtandverzorging. In ons inkoopbeleid leest u dat deze zorgovereenkomst(en) uiterlijk 31 oktober 2019 geretourneerd moet worden. We hebben besloten deze tekentermijn te verlengen tot en met 15 december 2019.

Tekentermijn zorgovereenkomsten verlengd tot en met 15 december 2019

We hebben het signaal ontvangen dat nog niet voor alle praktijken de juiste autorisatie in het Zorginkoopportaal van VECOZO is geregeld. Dit zou betekenen dat de zorgovereenkomst(en) niet tijdig ondertekend kunnen worden. Daarom hebben we besloten de tekentermijn te verlengen tot en met 15 december 2019.

Vermelding als gecontracteerd zorgaanbieder voor onze verzekerden

Is uw autorisatie (reeds) geregeld en ondertekent u uiterlijk 31 oktober 2019 uw zorgovereenkomst(en)? Dan wordt u - bij de publicatie van onze polisvoorwaarden (d.d. 12 november 2019) – vermeld als gecontracteerd zorgaanbieder in onze Zorgzoeker. Zo weten onze verzekerden dat ze bij u als zorgaanbieder in 2020 recht hebben op volledige vergoeding van de overeengekomen behandelingen (uitgezonderd de wettelijke eigen bijdrage). 

Ondertekent u na 31 oktober 2019 uw zorgovereenkomst(en), maar nog vóór de nieuwe tekentermijn? Dan wordt u uiterlijk binnen 3 weken vermeld als gecontracteerd zorgaanbieder in onze Zorgzoeker.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam