Centrale inkoop van implantaten bespaart kosten voor verzekerden

07-02-2019
 
Coöperatie VGZ speelt een cruciale rol in het betaalbaar houden van de zorg in Nederland. We zijn toonaangevend in de transitie naar zinnige zorg in Nederland: betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Dit doen we samen met een groeiend aantal zorgaanbieders, onder meer door het stimuleren van vernieuwingen bij zorgaanbieders, samen met en voor de patiënt. Daarnaast zijn we ook in ons inkoopbeleid alert op kosten en mogelijke besparingen. Vanuit die invalshoek heeft VGZ voor een centrale inkoop van implantaten gekozen. En niet zonder reden.

De kosten van de inkoop van implantaten liggen gemiddeld stukken lager dan het maximum tarief dat de NZa stelde op € 314,-, namelijk gemiddeld € 186 per implantaat. Dit bedrag baseert VGZ op prijzen die zijn afgegeven door twaalf verschillende implantaatfabrikanten. VGZ vergoedt jaarlijks ongeveer 26.000 implantaten. Als meer tandartsen zich zouden committeren aan ons inkoopbeleid, zou dat een besparing opleveren van circa €3,3 miljoen. Dat er weerstand bestaat vanuit de brancheverenigingen, is eigenlijk niet fair. 

“Een strikt inkoopbeleid draagt bij aan een scherpe premie voor onze verzekerden,“ aldus voorzitter van de Raad van Bestuur van de coöperatie VGZ Tom Kliphuis. “Daarnaast kan deze aanpak ook honderden euro’s schelen voor onze verzekerden, daar waar de behandeling niet binnen de basisverzekering valt. Wij vinden het belangrijk dat de zorg voor iedereen betaalbaar blijft.” 

Doel: lagere zorgkosten voor onze verzekerden
Er zijn in Nederland inmiddels 1,5 miljoen mensen met implantaten. De kostenreductie die centrale inkoop met zich meebrengt, gebruiken we om de premie voor onze verzekerden zo laag als mogelijk te houden. Bij implantaten ten behoeve van een klikgebit uit de basisverzekering zorgt de centrale inkoop van implantaten door VGZ indirect voor een lagere premie. Daarnaast levert het ook een voordeel op voor patiënten die deze kosten niet kunnen declareren. Ook zij betalen namelijk te veel voor de implantaten. Bij implantaten ten behoeve van een kroon of brug zorgt het direct voor een lagere rekening van gemiddeld €130 per implantaat voor onze verzekerden. Dit voordeel kan dus, bij meerdere implantaten, oplopen tot vele honderden euro’s voor onze verzekerde.  

Voldoende goede zorg ingekocht voor onze verzekerden 
De ANT, belangenbehartiger van de Nederlandse tandartsen, verweet VGZ onlangs nog met te weinig tandarts-implantologen afspraken te hebben gemaakt en vond dat de ‘patiënt de dupe was’. Uiteraard voldoet VGZ ruimschoots aan de zorgplicht. Begin 2019 waren al voldoende praktijken gecontracteerd en in januari zijn daar nog vele bijgekomen. De tandartsen die een contract hebben met VGZ, hebben met ons afgesproken dat zij de werkelijke inkoopprijs in rekening brengen. En zo dragen zij bij aan het betaalbaar houden van goede zorg.

 

 
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam