Uw gekozen zorgsoort:

Overzicht overeenkomsten

We sluiten overeenkomsten af voor de volgende differentiaties binnen de mondzorg: Implantologie, tandprothetische zorg op implantaten, tandprothetische zorg. Op deze pagina vindt u per soort een voorbeeldovereenkomst, eventuele bijlagen en toelichting op de desbetreffende overeenkomst.

Zorgovereenkomst Implantologie 2019-2021

Voor implantologische zorg bieden we een overeenkomst aan tandarts(-implantologen) die zijn geregistreerd in het register van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), of daar door ons aan gelijkgesteld zijn. 

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Implantologie wijst u voor uw praktijk/instelling één implantoloog als ketenleider aan. De ketenleider is conform overeenkomst verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de implantologie inclusief de prothese en de nazorg. De ketenleider wordt opgenomen in de overeenkomst. De voorwaarden van de overeenkomst worden ook namens de ketenleider ondertekend. Bent u niet de ketenleider? Dan borgt u dat u namens de ketenleider de overeenkomst ondertekent.

 • Bekijk hier welke behandelervaring / criteria er worden gesteld aan de ketenleider
  Op basis van de behandelervaring van de ketenleider komt u in aanmerking voor de overeenkomst Implantologie voor zowel de onderkaak als de bovenkaak of de overeenkomst Implantologie in de onderkaak. 

  Hierbij hanteert VGZ de volgende criteria:
  • De implantoloog is erkend door de NVOI 
  of:
  • De implantoloog kan tenminste 100 statussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze 100 statussen hebben er minimaal 50 (ook) betrekking op de bovenkaak
  • Bij minimaal 25 casussen zijn aanvullende chirurgische technieken uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of weke-delenreconstructie
  • De implantoloog beschikt over voldoende kennis en vaardigheden voor het behandelen van peri-implantitis

  Indien u niet voldoet aan de bovenstaande criteria bestaat de mogelijkheid om een overeenkomst voor Implantologie in de onderkaak met ons aan te gaan. 

  Hierbij hanteert VGZ de volgende criteria:

  • De Zorgaanbieder kan tenminste 30 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht
  • De Zorgaanbieder heeft bij minimaal 4 casussen in de afgelopen vijf kalenderjaren peri-implantitis behandeld

  In de zorgovereenkomst leest u terug welke verantwoordelijkheden de tandarts heeft.

   

Naast de twee typen overeenkomsten introduceren we in 2019 de Module Machtigingsvrije Implantologie en de Standaardmodule Implantologie:

 • Bekijk hier meer informatie over de modules

  De Standaardmodule is de standaard contractvoorwaarde. Op basis van deze module ontvangt u een opslag van 5% op het Nza-tarief, en kunt u prothesen zonder voorafgaande machtiging bij ons declareren. De behandeling met 2 implantaten in de onderkaak kunt u bij ons melden via het formulier op onze website.

  De Module Machtigingsvrije Implantologie is voor die zorgaanbieders die hebben laten zien dat ze de verzekeringstechnische aanspraken goed beoordelen. Op basis van deze module ontvangt u een opslag van 10% op het Nza-tarief en kunt u alle behandelingen in de overeenkomst zonder voorafgaande machtiging bij ons declareren.

  Voldoet u aan de volgende criteria dan komt u in aanmerking voor de Module Machtigingsvrije Implantologie:

  • De Zorgaanbieder heeft het afgelopen jaar tenminste 15 behandelingen ten behoeve van implantologie en tandprothetische zorg uitgevoerd waarvoor een toestemming (machtiging) van de Zorgverzekeraar noodzakelijk is.
  • Tenminste 95% van de betreffende machtigingsaanvragen is goedgekeurd door de Zorgverzekeraar.
  • Er is een positieve beoordeling op het percentage aanvragen boven contractuele tarieven en vervanging binnen termijn.
   

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg 2019

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Tandprothetische zorg op implantaten wijst u voor uw praktijk/instelling één tandprotheticus aan als hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is conform overeenkomst verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de prothetiek en de nazorg. De aangewezen tandprotheticus wordt opgenomen in de overeenkomst. De voorwaarden van de overeenkomst worden ook namens de tandprotheticus ondertekend. Bent u niet de aangewezen tandprotheticus/hoofdbehandelaar? Dan borgt u dat u namens de hoofdbehandelaar de overeenkomst ondertekent.

Voorwaarden Tandprothetische zorg 2019
Bij tandprothetici geldt dat zij een overeenkomst voor conventionele prothesen aangeboden krijgen mits ze zijn aangesloten bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). 

 

De Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg 2019 vindt u hier:
Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg 2019

 

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten
2019-2021

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Tandprothetische zorg op implantaten wijst u voor uw praktijk/instelling één tandarts aan als hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is conform overeenkomst verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de prothetiek en de nazorg. De aangewezen tandarts wordt opgenomen in de overeenkomst. De voorwaarden van de overeenkomst worden ook namens de tandarts ondertekend. Bent u niet de aangewezen tandarts/hoofdbehandelaar? Dan borgt u dat u namens de hoofdbehandelaar de overeenkomst ondertekent.

Voorwaarden Tandprothetische zorg op implantaten 2019
VGZ sluit voor de prothetische zorg op implantaten overeenkomsten met die tandartsen die een samenwerking in de vorm van afspraken en protocollen hebben met de kaakchirurg(en) in de regio. De afdeling kaakchirurgie stuurt u bevestiging van uw samenwerking toe, u kunt uiteraard ook zelf afspraken maken met de kaakchirurg(en) in uw regio. De sectie tandarts-specialisten van de KNMT heeft voorbeeldafspraken opgesteld.

 

De Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2019-2021 vindt u hier:
Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2019-2021

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord