Uw gekozen zorgsoort:

Overeenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2019-2021

Voor prothetische zorg op implantaten sluiten wij contracten met tandartsen die schriftelijke samenwerkingsafspraken hebben gemaakt over behandeling, evaluatie en nazorg met kaakchirurgen in hun regio.

Tandarts als hoofdbehandelaar in een overeenkomst

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst tandprothetische zorg op implantaten? Dan is het belangrijk dat u voor uw praktijk/instelling altijd één tandarts als hoofdbehandelaar aanwijst. De hoofdbehandelaar wordt opgenomen in de overeenkomst en is daarmee conform de overeenkomst verantwoordelijk voor het gehele proces rondom prothetiek en de nazorg. De voorwaarden van de overeenkomsten worden ook namens de hoofdbehandelaar ondertekend. Wilt u namens de hoofdbehandelaar ondertekenen? Dan waarborgt u dat u namens de hoofdbehandelaar mag ondertekenen.

Overige voorwaarden overeenkomst Tandprothetische zorg op implantaten

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst Tandprothetische zorg op implantaten? Dan dient u:

  • Een BIG-geregistreerde tandarts te zijn of in dienst te hebben
  • Te beschikken over een AGB-code
  • Te beschikken over schriftelijke samenwerkingsafspraken over behandeling, evaluatie en nazorg met kaakchirurgen in hun regio
  • Zorg te verlenen conform de voorwaarden in de overeenkomst

Overeenkomst (digitaal) aanvragen

Wilt u overeenkomst Tandprothetische zorg op implantaten aanvragen?
Dan kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van ons speciale webformulier. Wij zetten dan een vragenlijst voor u klaar in VECOZO. Nadat u deze vragenlijst in VECOZO heeft ingevuld, ontvangt u van ons nadere berichten over het contracteringsproces.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord