Uw gekozen zorgsoort:

Overeenkomst Tandprothetische zorg 2020

Zoals in ons inkoopbeleid vermeld, willen we graag een gelijk speelveld creëren in de markt van de conventionele gebitsprothese (zie pagina 9). Daarom wordt de overeenkomst 'Tandprothetische zorg' voor 2020 aangeboden aan zowel tandartsen als tandprothetici. Het betreft een overeenkomst voor de conventionele prothese en de prothese op implantaten. .

Bijzonderheden en verschillen (t.o.v. overeenkomst 2019)

Op basis van marktverkenning en overleg met de brancheverenigingen hebben we de systematiek van het ONT-rekenmodel gebruikt als basis voor de opbouw van de tarieven. Dit betekent dat er ten opzichte van vorig jaar een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd. Vooral bij de vervangingsprothetiek en de prothetiek op drukknoppen. 

Bijzonderheden en verschillen op een rij:

 • Zowel voor tandartsen als voor tandprothetici
 • Bevat de tandprothetiek op implantaten en de conventionele protheses
 • Nieuwe opbouw van tarieven

NB: de tarievenlijst wordt niet verstrekt op aanvraag. Deze kunt u inzien bij het aanbod in het zorginkoopportaal van VECOZO.

Bijzonderheden en verschillen (t.o.v. overeenkomst 2019)

Voordelen van de overeenkomst

Hieronder alle voordelen op een rij:

 • U kunt machtigingsvrij werken
 • U kunt zelfstandig declareren
 • Uw praktijk/kliniek wordt weergegeven in onze Zorgzoeker
 • Er zjn geen aanvullende kosten voor uw patiënt (buiten de eigen bijdrage & evt. eigen risico)
 • Uw declaraties worden binnen 14 dagen uitbetaald

Voorwaarden van de overeenkomst

  Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst Tandprothetische zorg 2020? Dan dient u:
 • Een BIG-geregistreerde tandprotheticus te zijn of in dienst te hebben óf u bent een tandprotheticus zoals beschreven in artikel 34 Wet BIG en bent aangesloten/in dienst bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT)
 • Aangesloten te zijn bij het KwaliteitRegister Tandprothetici of het KwaliteitsRegister Tandartsen
 • In het bezit te zijn van een geldig ONT branchekeurmerk, afgegeven door Roozenboom Certification of een geldig ISO Health certificaat
 • Te beschikken over een AGB-code
 • Zorg te verlenen conform de voorwaarden in de overeenkomst

Heeft u al een andere, lopende overeenkomst?

Heeft u al een andere, lopende overeenkomst met ons en wilt u aparte afspraken maken over conventionele prothese? Hieronder leest u - per type overeenkomst - wat er mogelijk is. 

In combinatie met 'Tandprothetische zorg op implantaten 2019-2021'

Heeft u met ons al een lopende overeenkomst 'Tandprothetische zorg op implantaten 2019-2021'? Dan kunt u geen overeenkomst 'Tandprothetische zorg 2020' bij ons aanvragen. In beide overeenkomsten staan namelijk al de tandprothetische zorg op implantaten opgenomen. Om die reden is het niet mogelijk om beide overeenkomst naast elkaar te hebben. Indien u toch een overeenkomst 'Tandprothetische zorg 2020' wilt aanvragen, wordt (conform Artikel 8 van de overeenkomst Tandprothetische zorg 2020) de lopende overeenkomst 'Tandprothetische zorg op implantaten 2019-2021', bij wederzijds goedkeuren, opgezegd. 

In combinatie met 'Implantologie 2019-2021'

Heeft u met ons al een lopende overeenkomst 'Implantologie' en wilt u ook afspraken maken over de conventionele prothese? Dan bieden wij u een separate overeenkomst 'Tandprothetische zorg voor de conventionele prothese' aan. De lopende overeenkomst voor 'Implantologie' blijft - naast deze separate overeenkomst - dan ook van kracht. 

Overeenkomst (digitaal) aanvragen

Wilt u een overeenkomst Tandprothetische zorg 2020 aanvragen? 
Dan kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van ons speciale webformulier. Wij zetten dan een vragenlijst voor u klaar in VECOZO. Nadat u deze vragenlijst in VECOZO heeft ingevuld, ontvangt u van ons nadere berichten over het contracteringsproces.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord