Overeenkomst Implantologie 2022

Voor implantologische zorg bieden we een overeenkomst aan tandarts(-implantologen) die zijn geregistreerd in het register van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), of daar door ons aan gelijkgesteld zijn.

Ketenleiderschap in een overeenkomst

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst implantologie? Dan is het belangrijk dat u voor uw praktijk/instelling altijd één implantoloog als ketenleider aanwijst. De ketenleider wordt opgenomen in de overeenkomst en is daarmee conform de overeenkomst verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de implantologische zorg (incl. de prothese & de nazorg). De voorwaarden van de overeenkomsten worden ook namens de ketenleider ondertekend. Wilt u namens de ketenleider ondertekenen? Dan waarborgt u dat u namens de ketenleider mag ondertekenen.

Behandelervaring ketenleider en criteria type overeenkomst

Om de kwaliteit van implantologische zorg te waarborgen, kunt u – afhankelijk van de behandelervaring van de ketenleider – in aanmerking komen voor een overeenkomst ‘Implantologie onderkaak & bovenkaak’ of ‘Implantologie onderkaak’. De behandelervaring van de ketenleider beoordelen wij op basis van verschillende criteria en is leidend voor het in aanmerking komen voor een bepaald type overeenkomst.

Criteria overeenkomst 'Implantologie onder- en bovenkaak':

 • De ketenleider/implantoloog is een BIG-geregistreerde tandarts of MKA-kaakchirurg
 • De ketenleider/implantoloog dient te beschikken over aan AGB-code
 • De ketenleider/implantoloog is erkend door de NVOI óf:
 • De ketenleider/implantoloog kan tenminste 100 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze 100 statussen hebben er minimaal 50 (ook) betrekking op de bovenkaak
 • Bij minimaal 25 casussen heeft de ketenleider/implantoloog aanvullende chirurgische technieken uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of weke-delenreconstructie
 • De ketenleider/implantoloog heeft bij minimaal 8 casussen in de afgelopen vijf kalenderjaren peri-implantitis behandeld.

Voldoet de ketenleider/implantoloog niet aan bovengenoemde criteria? Dan kunt u alleen nog in aanmerking komen voor een overeenkomst 'Implantologie onderkaak' (zie onder).

Criteria overeenkomst 'Implantologie onderkaak':

 • De ketenleider/implantoloog is een BIG-geregistreerde tandarts of MKA-kaakchirurg
 • De ketenleider/implantoloog dient te beschikken over aan AGB-code
 • De ketenleider/implantoloog is erkend door de NVOI óf;
 • De ketenleider/implantoloog kan tenminste 30 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht
 • De ketenleider/implantoloog heeft bij minimaal 4 casussen in de afgelopen vijf kalenderjaren peri-implantitis behandeld

Modules in een overeenkomst implantologie

Ook in 2022 werken we bij de overeenkomsten Implantologie met modules. In de overeenkomsten onderscheiden we een tweetal modules, de ‘Standaardmodule Implantologie’ en de module ‘Machtigingsvrije Implantologie’. Deze modules zijn in het leven geroepen om zorgaanbieders te belonen die behandelingen in het verleden binnen de vastgestelde kaders hebben aangevraagd en gedeclareerd. Doordat deze zorgaanbieder 'machtigingsvrij' kunnen behandelen, kunnen zij meer tijd besteden aan hun patiënten.

Standaardmodule Implantologie

De Standaardmodule is gebaseerd op de standaard contractvoorwaarden. 

Module Machtigingsvrije Implantologie

De Module Machtigingsvrije Implantologie is speciaal voor zorgaanbieders die hebben laten zien dat ze de verzekeringstechnische aanspraken goed beoordelen. Maakt deze module onderdeel uit van uw overeenkomst Implantologie? Dan kunt u alle behandelingen in de overeenkomst declareren zonder dat hier voorafgaand een machtiging noodzakelijk is.

Overeenkomst (digitaal) aanvragen

Wilt u een overeenkomst Implantologie 2022 aanvragen?
Dan kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van ons speciale webformulier. Wij zetten dan een vragenlijst voor u klaar in VECOZO. Nadat u deze vragenlijst in VECOZO heeft ingevuld, ontvangt u van ons nadere berichten over het contracteringsproces.
Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord