Wijzigingen vanaf 1 januari 2023 

Verzekeringsvoorwaarden en overeenkomsten

15-11-2022


Elk jaar wijzigen er zaken in onze verzekeringsvoorwaarden en overeenkomsten. Om u goed voor te bereiden op het nieuwe jaar, informeren we u graag vooraf over de komende wijzigingen. 

Wijzigingen verzekeringsvoorwaarden

Op de pagina wijzigingen vanaf 2023 worden de wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden uitgebreid toegelicht. Heeft u een overeenkomst? Dan zijn de afspraken in uw overeenkomst leidend.

In het kort:

 • (Machtigingsvrij) betalingsplafond tot 18 jaar
 • Sealen tot 18 jaar
 • Machtigingsvereiste voor de conventionele tandprothese
 • Facings en schildjes als cosmetische tandheelkunde

Wijzigingen overeenkomsten 2023-2025 en contracteringsproces

U vindt in het nieuwsbericht van 14 september meer informatie over de wijzigingen in de mondzorg overeenkomsten 2023-2025 en contracteringsproces.


In het kort: 

Algemene wijziging: 
 • Declaraties indienen door uitvoerende praktijk
Wijzigingen Tandprothetische zorg
 • Hogere tarieven voor 2023
 • Nieuwe voorwaarde metalen versteviging bij implantaatgedragen bovenprothese
 • Passende termijnen voor het leveren van nazorg
Wijzigingen Implantologie
 • Criterium aanleveren casussen peri-implantitis voor niet-erkende ketenleiders vervalt 
 • Achterwachtregeling bij klachten wordt onderdeel van de overeenkomst
 • Het plaatsen van 5 of 6 implantaten in de onderkaak niet langer onderdeel van de overeenkomst
Wijziging Angst, sedatie en narcose
 • Bijlage 2 wordt vervangen door CAT-Toetsingsrichtlijnen Algehele anesthesie
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam