Wijziging inkoopbeleid 2023

Uiterste tekentermijn overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025 uitgesteld

13-10-2022
In ons inkoopbeleid Mondzorg 2023 staat vanaf pagina 13 het proces voor zorginkoop omschreven. Vanwege een recent verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verhogen we onze tarieven voor materiaal- en techniekkosten voor de overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025 met 2,5%. Daarom wijzigt de uiterste tekentermijn voor deze overeenkomst. Voor individuele praktijken is de uiterste tekentermijn uitgesteld naar 21 november 2022. Voor mondzorgketens is de tekentermijn uitgesteld naar uiterlijk 12 november 2022.

Let op: voor de overeenkomst Implantologie blijft voor zowel individuele praktijken als de mondzorgketens de oorspronkelijke tekentermijn van 8 november 2022 en 17 oktober 2022 staan.

Waarom deze wijziging?

Op 20 september 2022 heeft VWS een verzoek gedaan aan de NZa om de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023 te verhogen. Meer hierover leest u op de website van de NZa.

In navolging van dit verzoek hebben we besloten om onze tarieven voor materiaal- en techniekkosten van de overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025 te verhogen met 2,5%. Deze verhoging volgt op de verhoging van 8,5% die wij in ons aanbod van september 2022 hebben gedaan. De tariefverhoging van 2,5% wordt momenteel verwerkt in nieuwe tariefbijlagen. Deze nieuwe tariefbijlagen bieden wij opnieuw aan voor de overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025.

Om zorgaanbieders voldoende tijd te geven om de nieuwe tariefbijlagen te beoordelen, is de uiterste tekentermijn voor ons contractaanbod uitgesteld.

Wat betekent dit voor individuele praktijken?

Uiterlijk 21 oktober 2022 staan de nieuwe tariefbijlagen klaar in het Zorginkoopportaal van VECOZO. U ontvangt hiervan automatisch bericht van VECOZO. Afhankelijk van uw situatie binnen het contracteerproces hanteren wij de volgende werkwijze:

  • Als u het aanbod van september 2022 al heeft geaccepteerd, vervangen wij de tariefbijlagen en hoeft u niets te doen. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dit tot uiterlijk 21 november 2022 voor 09:00 uur kenbaar maken via ons contactformulier. In dat geval blijven de eerder door u geaccepteerde tarieven gelden.

  • Als u het aanbod van september 2022 nog niet heeft geaccepteerd, vindt u in VECOZO het aanbod met nieuwe tariefbijlagen. U kunt dit tot uiterlijk 21 november 2022 voor 09:00 uur in VECOZO accepteren.

Wij informeren u via onze website en per e-mail over wat u in uw situatie moet doen om het aanbod te accepteren dan wel te weigeren.

Wat betekent dit voor mondzorgketens?

Uiterlijk 14 oktober 2022 ontvangt u van ons de nieuwe tariefbijlagen per e-mail. Als u ons aanbod accepteert, stuurt u ons uiterlijk 12 november 2022 voor 09:00 uur de overeenkomst met deze nieuwe tariefbijlagen getekend retour per e-mail.

Wijziging inkoopbeleid 2023

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Mondzorg 2023 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen/aanvullingen op het inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • Placeholder Image
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam