Nieuwe tariefbijlagen overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025

20-10-2022

In het nieuwsbericht van 13 oktober 2022 ‘Uiterste tekentermijn overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025 uitgesteld’ kondigden wij een wijziging in het Inkoopbeleid Mondzorg 2023 aan. Zoals gecommuniceerd in deze wijziging staan nu de nieuwe tariefbijlagen klaar in VECOZO. In dit bericht leggen wij uit waarom er nieuwe tariefbijlagen gepubliceerd zijn en wat dit voor u betekent.

Waarom nieuwe tariefbijlagen?

Vanwege een recent verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), heeft de NZa verhoogde tarieven voor 2023 gepubliceerd.

Honorariumkosten
Voor de mondzorg vergoeden wij wat betreft het honoreringscomponent (een percentage van) het vigerend NZa-tarief. Hiervoor houden wij in 2023 de nieuwe NZa tariefbeschikking van 4 oktober 2022 aan.

Materiaal- en techniekkosten

Voor de materiaal- en techniekkosten hanteren wij eigen tarieven. De tarieven voor de zorgovereenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025 worden, na een eerdere verhoging van 8,5%, met 2,5% verhoogd.

Wat betekent dit voor u?

U kunt de gewijzigde tariefbijlagen van de overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025 vinden in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Dit betreft zowel de tarieven voor tandprothetische zorg als tandprothetische zorg op implantaten. De exacte locatie van deze nieuwe tariefbijlagen is afhankelijk van waar u zich bevindt in het contracteringsproces:

 • Bent u nog niet gestart met het invullen van de vragenlijst voor de Overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025? Of bent u hiermee gestart, maar heeft u de vragenlijst nog niet bevestigd?
  De gewijzigde tariefbijlagen vindt u onder het tabblad ‘Concept overeenkomst’ in de uitvraagmodule.

 • Heeft u de vragenlijst voor de Overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025 volledig ingevuld én is de overeenkomst inmiddels aangeboden in de contracteermodule? 
  De gewijzigde tariefbijlagen vindt u in het contractaanbod in de contracteermodule.

 • Heeft u de Overeenkomst Tandprothetische zorg 2023-2025 al geaccepteerd?
  De gewijzigde tariefbijlagen worden automatisch vervangen in de overeenkomst. U vindt ze terug in de algemene bijlagen van de overeenkomst en u hoeft de tariefbijlagen niet opnieuw te accepteren. Bent u het niet eens met de gewijzigde tariefbijlagen? Dan kunt u uiterlijk 21 november 2022 voor 09:00 uur bezwaar maken via ons contactformulier. In dat geval blijven de eerder door u geaccepteerde tarieven gelden.

Uiterlijke tekendata

Omdat wij u voldoende tijd willen geven om de nieuwe tariefbijlagen te beoordelen, is de uiterlijke tekendatum voor ons contractaanbod voor Tandprothetische Zorg 2023-2025 uitgesteld. Voor de overeenkomst Implantologie 2023-2025 blijft voor zowel individuele praktijken als de mondzorgketens de oorspronkelijke tekentermijn van kracht. 

Overeenkomst Tandprothetische Zorg 2023-2025

 • Voor individuele praktijken: 21 november 2022, 9:00 uur
 • Voor mondzorgketens: 12 november 2022, 9:00 uur

Overeenkomst Implantologie 2023-2025

 • Voor individuele praktijken: 8 november 2022, 9:00 uur
 • Voor mondzorgketens: 17 oktober 2022, 9:00 uur

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u graag! Neem contact op via ons contactformulier
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam