Nieuwe J-codes toevoegen aan lopende machtigingen

06-01-2023

Sinds 1 januari 2023 zijn de NZa-prestatiecodes voor implantologie/tandprothetische zorg op implantaten (J-codes) gewijzigd. Om het declaratieproces en correcte uitbetalingen van uw declaraties te garanderen, is het belangrijk dat deze nieuwe J-codes in lopende machtigingen staan opgenomen. Daarom zetten wij de oude J-codes automatisch voor u om naar de nieuwe J-codes.

Voor een succesvolle omzetting van J-codes vragen wij u twee dingen

Alle machtigingen (afgegeven vóór 1 januari 2023) met een einddatum in 2023 of later, waarin J-codes zijn opgenomen die op 1-1-2023 nog niet gedeclareerd zijn, worden door ons omgezet. Dit doen we door voor alle lopende machtigingen met oude J-codes een nieuwe machtiging aan te maken met de in 2023 geldende J-codes.

Wij verwachten dat de nieuwe J-codes half februari in alle lopende machtigingen zijn toegevoegd. Wij informeren u hierover door middel van een nieuwsbericht op onze website.

Om een succesvolle omzetting van J-codes de garanderen, vragen wij u vriendelijk om tot half februari:

1. Geen behandelingen met J-codes bij ons te declareren die: 

 • in 2023 plaatsvinden én
 • zijn gekoppeld aan een machtiging die vóór 1 januari 2023 is afgegeven

2. Geen (handmatige) wijzigingsverzoeken bij ons in te dienen

 

Declareren na de omzetting van J-codes

Wanneer alle nieuwe J-codes door ons zijn toegevoegd aan de lopende machtigingen, declareert u gemachtigde behandelingen:

 • met de in 2023 geldende J-codes
 • zonder machtigingsnummer. Ons systeem koppelt dan automatisch de juiste machtiging aan uw declaratie.

Gaat er na de omzetting toch iets mis in de uitbetaling van uw declaraties? Neem dan contact met ons op.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam