Correct declareren voor vergoeding vanuit de basisverzekering

Bijzondere tandheelkunde en prothetische hulp op implantaten

12-08-2022

Om een correcte declaratieverwerking te garanderen voor bijzondere tandheelkunde en prothetische hulp op implantaten (bij volledig uitneembare protheses) die vanuit de basisverzekering vergoed moeten worden, hebben we het declaratieverwerkingsproces geautomatiseerd. Voor een adequate verwerking is het belangrijk dat declaraties goed bij ons worden aangeleverd.

Wat betekent dit voor u?

Het correct aanleveren van declaraties zorgt voor een snelle en juiste uitbetaling. Daarnaast voorkomt het dat declaraties onterecht niet worden vergoed, óf worden vergoed vanuit een eventueel aanwezige aanvullende verzekering.

Voor het declareren van bijzondere tandheelkunde en prothetische hulp op implantaten die vergoed moeten worden vanuit de basisverzekering, vragen wij u vriendelijk om declaraties correct bij ons aan te leveren. 

Hoe levert u declaraties correct aan?

Declareert u bijzondere tandheelkunde of prothetische hulp op implantaten voor een volledig uitneembare prothese? En is het de bedoeling dat deze gedeclareerde zorg vanuit de basisverzekering vergoed wordt? Zorg dan dat de volgende zaken correct staan vermeld in de declaratie:
 • Bij een declaratie van bijzondere tandheelkunde bent u verplicht om een ‘J’ te vermelden bij rubriek 410 uit de Vektis Standaardisatie
 • Heeft u een overeenkomst met ons waarin specifieke afspraken zijn gemaakt over het leveren en declareren van prothetische hulp op implantaten? Zorg er dan voor dat u volgens deze afspraken bij ons declareert.
 • Heeft u geen overeenkomst met ons? Dan heeft u vooraf toestemming (een machtiging) van ons nodig. Vraag alvorens u de behandeling uitvoert en declareert een machtiging bij ons aan via machtigingenportaal VECOZO.
 • Hebben we een machtiging afgegeven voor Bijzondere tandheelkunde of prothetische hulp op implantaten? Vul dan in uw declaratie het machtigingsnummer in bij rubriek 406 uit de Vektis Standaardisatie én controleer of de declaratie voldoet aan de afgegeven machtiging. Raadpleeg ook het handige Stappenplan koppel uw machtiging aan uw declaratie.

Toch onverhoopt en onterecht vanuit een aanvullende verzekering of niet vergoed?

Heeft u de declaratie correct bij ons aangeleverd, maar is de declaratie toch niet vergoed vanuit de basisverzekering? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. We lossen dit graag samen met u op.


 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam