Orthodontie ten gevolge van een ongeval

Orthodontische behandelingen ten gevolge van een ongeval konden tot 01-01-2022 mogelijk vergoed worden vanuit een aantal aanvullende pakketten van UMC. Het gaat hier om orthodontie F***A-codes. Indien u op zoek bent naar meer informatie over andere tandheelkundige behandelingen na een ongeval, kunt u terecht op de pagina voor Tandheelkundige zorg na ongevallen (algemeen)

Orthodontie ten gevolge van een ongeval

 • Er zijn een aantal eisen waaraan onze verzekerde minimaal moet voldoen, om de kosten voor orthodontie na ongevallen tot 01-01-2022 vergoed te krijgen uit een aanvullende verzekering.

  • Onze verzekerde/uw patiënt dient een UMC Extra Zorg 1, 2 of 3 polis te hebben gehad, zowel tijdens het ongeval als de behandeling. Welke behandelingen en hoeveel kosten wij mogelijk vergoeden, is afhankelijk van de polis.
  • Orthodontische behandelingen worden uitgevoerd door een of orthodontist of OK-geregistreerd tandarts.
  • Er is een machtiging vereist. Indien onze verzekerde aan punten 1 én 2 voldoet, kunt u als zorgverlener met terugwerkende kracht een machtiging aanvragen. Een medisch adviseur zal dan bepalen of onze verzekerde daadwerkelijk aanspraak maakt op een vergoeding uit zijn/haar (aanvullende verzekering).
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag verzekerde
  • Diagnose
  • Bewijs van ongeval: Behandelhistorie óf verslag van de spoedeisende hulp of tandarts waar verzekerde voor noodhulp is geweest
  • Behandelplan/kostenbegroting van tandarts of orthodontist
  • Indien er een chirurgische ingreep plaatsvindt: behandelplan van de kaakchirurg
  • Röntgenfoto’s OPT/RSP

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.

 • U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Heeft u een zorginhoudelijke vraag over machtigingenportaal VECOZO?
  Bekijk dan de webpagina Instructies zorginhoudelijke vragen machtigingenportaal VECOZO.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam