Onze visie op mondzorg

In het inkoopbeleid mondzorg 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.
Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid

Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden

Op onze speciale webpagina over corona vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor de mondzorg past binnen ons streven naar zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

Met onze zorgovereenkomsten en in onze processen dragen we actief bij aan het beperken van de administratieve lasten in de mondzorgpraktijk. Daarnaast stimuleren we gepast gebruik, zoals bij de toepassing van narcose bij behandeling. We promoten differentiaties in de tandheelkunde, om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Met de beroepsgroep zoeken we antwoorden in digitale technieken en taakdifferentiatie om zorg beter en goedkoper te maken.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 het inkoopbeleid gepubliceerd met de inkoopcriteria voor 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines. In het inkoopbeleid mondzorg 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van 2020.

Heeft u vragen over ons inkoopbeleid? Mogelijk staat uw antwoord op onze website. Als u het daar niet vindt, neem dan contact met ons op.

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord