Toekomstbestendige zorg

Om de mondzorg in Nederland toekomstbestendig te houden, starten we samen met mondzorgprofessionals een onderzoek om een alternatieve bekostigingssystematiek te ontwikkelen voor mondzorg voor kinderen onder de 18 jaar. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat zorgaanbieders zelf, op basis van zinnige zorg in de praktijk, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan toekomstbestendige mondzorg. 

Ontwikkeling alternatieve bekostigingssystematiek

Om de mondzorg in Nederland toekomstbestendig te houden, stimuleren we passende en doelmatige zorg. Zo stellen we bijvoorbeeld concrete voorwaarden aan specifieke behandelingen en onderzoeken we samen met mondzorgprofessionals hoe we de kosten en kwaliteit van mondzorg beter met elkaar kunnen verbinden. Om dit te onderzoeken, starten we in 2023-2024 een pilot voor het ontwikkelen van een alternatieve bekostigingssystematiek voor mondzorg voor kinderen onder de 18 jaar.

Zinnige zorg in de praktijk

Naast bovengenoemde initiatieven zijn we ervan overtuigd dat zorgaanbieders een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan toekomstbestendige mondzorg. Steeds meer zorgaanbieders leren ons ook wat goede voorbeelden zijn van zinnige zorg.

Daarom zijn we actief op zoek naar innovatieve en bewezen praktijkvoorbeelden van zorgaanbieders. 'Good practices' noemen wij dat. Bewezen en succesvolle voorbeelden van goede zorg voor de patiënt, tegen lagere kosten. We zorgen ervoor dat deze goede voorbeelden ook met andere zorgaanbieders worden gedeeld en in andere praktijken worden geïmplementeerd. Door kennis en innovaties met elkaar te delen, zorgen we ervoor dat onze leden op steeds meer plekken kunnen profiteren van bewezen en effectieve mondzorg.

Als zorgaanbieders goede ideeën hebben of behandelmethoden hanteren die de mondzorg toekomstbestendig houden, kunnen zij deze ideeën of initiatieven met ons delen.

Lees meer over het delen van vernieuwende zorginitiatieven (Good Practices).

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam