Onze hoofdpunten

Met ons inkoopbeleid streven we naar passende en doelmatige mondzorg voor onze leden. Om dit te realiseren, stimuleren we passende zorg en leveren we een actieve bijdrage aan het verlagen van de administratieve lasten in mondzorgpraktijken.  

Passende en doelmatige zorg

We stimuleren passende en doelmatige zorg. Om overbehandeling te verminderen, stellen we onder andere duidelijke voorwaarden aan specifieke behandelingen.

Een concreet voorbeeld hiervan is dat er maximaal 10 sealings machtigingsvrij vergoed worden bij kinderen onder de 18 jaar. Zijn er daarna nog meer sealings nodig? Dan moet hier voorafgaand aan de behandeling toestemming (een machtiging) voor worden aangevraagd. Op deze manier stimuleren we passende en doelmatige mondzorg voor onze leden. 

Verlagen van de werkdruk

We realiseren ons dat de werkdruk binnen de mondzorg hoog is. Om als zorgverzekeraar een bijdrage te leveren aan het verlagen van deze werkdruk en meer tijd voor de patiënt te creëren, bieden we zorgaanbieders bij de overeenkomst Implantologie de mogelijkheid om machtigingsvrij te werken.

Zorgaanbieders komen in aanmerking voor machtigingsvrij werken als zij in het verleden machtigingsaanvragen op de juiste manier hebben aangevraagd en onderdelen van implantaten niet onnodig vroeg vervangen.

We beoordelen dit op basis van de zogeheten implantologiescores. Zorgaanbieders die machtigingsvrij mogen werken, hoeven voorafgaand aan specifieke behandelingen geen machtigingen meer bij ons aan te vragen. Dit verlaagt de administratieve lasten en verminderd de werkdruk.

Lees meer informatie over de machtigingsvrije module en implantologiescores.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam