Ketenleiderschap implantologische zorg

Op deze pagina leest u alles over ketenleiderschap binnen de implantologische zorg. Zo leest u bijvoorbeeld meer over hoe wij het ketenleiderschap stimuleren en faciliteren en u vindt meer informatie over hoe wij het ketenleiderschap in onze overeenkomsten Implantologie hebben verweven.  

Het stimuleren van ketenleiderschap

Op basis van onze gesprekken met zorgaanbieders begrijpen we dat het aanmeten en leveren van implantaatgedragen prothetiek een multidisciplinair karakter heeft. Hierdoor is samenwerking in de keten erg belangrijk. Om deze samenwerking en daarmee de kwaliteit van implantologische zorg te bewaken, is de zorgaanbieder die de implantaten zet verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de implantologische zorg. Wij noemen deze zorgaanbieder de ‘ketenleider’.

Om de ketenleider in zijn of haar rol te stimuleren en de beste implantologische zorg voor onze verzekerden te garanderen, vragen wij de ketenleider onder andere:

 • verantwoordelijkheid te nemen over vervolgstappen in trajecten 
 • de aaneenschakeling van verschillende experts binnen trajecten te stroomlijnen
 • om met de verschillende experts afspraken te maken over indicatie, nazorg en evaluatie

Ketenleiderschap in een overeenkomst Implantologie

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst implantologie? Dan is het belangrijk dat u voor uw praktijk/instelling altijd één implantoloog als ketenleider aanwijst. De ketenleider wordt opgenomen in de overeenkomst en is daarmee conform de overeenkomst verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de implantologische zorg (incl. de prothese & de nazorg). De voorwaarden van de overeenkomsten worden ook namens de ketenleider ondertekend. Wilt u namens de ketenleider ondertekenen? Dan waarborgt u dat u namens de ketenleider mag ondertekenen.

Behandelervaring ketenleider en criteria type overeenkomst

Om de kwaliteit van implantologische zorg te waarborgen, kunt u – afhankelijk van de behandelervaring van de ketenleider – in aanmerking komen voor een overeenkomst ‘Implantologie onderkaak & bovenkaak’ of ‘Implantologie onderkaak’. De behandelervaring van de ketenleider beoordelen wij op basis van verschillende criteria en is leidend voor het in aanmerking komen voor een bepaald type overeenkomst.

 

Criteria overeenkomst 'Implantologie onder- en bovenkaak':

 • De ketenleider/implantoloog is erkend door de NVOI óf:
 • De ketenleider/implantoloog kan tenminste 100 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze 100 statussen hebben er minimaal 50 (ook) betrekking op de bovenkaak
 • Bij minimaal 25 casussen heeft de ketenleider/implantoloog aanvullende chirurgische technieken uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of weke-delenreconstructie
 • De ketenleider/implantoloog beschikt over voldoende kennis en vaardigheden voor het behandelen van peri-implantitis

Voldoet de ketenleider/implantoloog niet aan bovengenoemde criteria? Dan kunt u alleen nog in aanmerking komen voor een overeenkomst 'Implantologie onderkaak' (zie onder).

 

Criteria overeenkomst 'Implantologie onderkaak':

 • De ketenleider/implantoloog kan tenminste 30 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht
 • De ketenleider/implantoloog heeft bij minimaal 4 casussen in de afgelopen vijf kalenderjaren peri-implantitis behandeld

Modules in een overeenkomst Implantologie

Sinds 2019 werken we bij de overeenkomsten Implantologie met modules. In de overeenkomsten onderscheiden we een tweetal modules, de ‘Standaardmodule Implantologie’ en de module ‘Machtigingsvrije Implantologie’. Deze modules zijn in het leven geroepen om zorgaanbieders te belonen die behandelingen in het verleden binnen de vastgestelde kaders hebben aangevraagd en gedeclareerd. Doordat deze zorgaanbieder 'machtigingsvrij' kunnen behandelen, kunnen zij meer tijd besteden aan hun patiënten.

 

Standaardmodule Implantologie

De Standaardmodule is gebaseerd op de standaard contractvoorwaarden. Maakt deze standaardmodule onderdeel uit van uw overeenkomst Implantologie? Dan ontvangt u een opslag van 5% op het NZa-tarief en kunt u – binnen de gestelde voorwaarden in uw overeenkomst – alleen prothetische zorg declareren zonder dat hier voorafgaand een machtiging noodzakelijk is.

 

Let op: wilt u een implantaatbehandeling uitvoeren waarbij er twee implantaten in de onderkaak van uw patiënt geplaatst moeten worden? Dan dient u deze behandeling bij ons te melden. U kunt dit bij ons melden door gebruik te maken van het speciale webformulier 'Melding implantaten'.

 

Module Machtigingsvrije Implantologie

De Module Machtigingsvrije Implantologie is speciaal voor zorgaanbieders die hebben laten zien dat ze de verzekeringstechnische aanspraken goed beoordelen. Maakt deze module onderdeel uit van uw overeenkomst Implantologie? Dan ontvangt u 10% op het NZa-tarief en kunt u alle behandelingen in de overeenkomst declareren zonder dat hier voorafgaand een machtiging noodzakelijk is.

Ook profiteren van Machtigingsvrije Implantologie? 

Bekijk hieronder alle criteria:

 • De praktijk heeft het afgelopen jaar tenminste 15 behandelingen ten behoeve van implantologie en tandprothetische zorg uitgevoerd waarvoor voorafgaand toestemming (een machtiging) noodzakelijk was
 • Tenminste 95% van deze machtigingsaanvragen zijn door ons goedgekeurd
 • Er is een positieve beoordeling op het percentage aanvragen boven contractuele tarieven en vervanging binnen termijn

Bepalingen en voorwaarden modules

De modules hebben enkel betrekking op de toestemmingsvereisten en de opslag (het percentage) op het honorarium. Het zegt dus niets over de toestemming voor het uitvoeren van implantologische behandelingen in de onder- of bovenkaak. Heeft u bijvoorbeeld een overeenkomst ‘Implantologie bovenkaak & onderkaak’ in combinatie met de standaardmodule? Dan heeft de ketenleider aangetoond voldoende ervaring te hebben om zowel in de onder- als bovenkaak te implanteren, maar zijn de behandelingen – gezien de machtigings- en declaratiehistorie – slechts beperkt machtigingsvrij.

Overeenkomst Implantologie aanvragen

Sinds 2018 gebruiken wij voor het contracteringsproces het zorginkoopportaal van VECOZO. Om te kunnen inloggen bij VECOZO dient u een VECOZO certificaat geïnstalleerd te hebben, dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal. Heeft u nog geen VECOZO certificaat? Ga dan naar de website van VECOZO.

Wilt u in aanmerking komen voor een overeenkomst?
Dan kunt u dit kenbaar maken door gebruik te maken van ons speciale webformulier. Wij zetten dan een vragenlijst voor u klaar in VECOZO. Nadat u deze vragenlijst in VECOZO heeft ingevuld, ontvangt u van ons nadere berichten over het contracteringsproces.
Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam