Centrale inkoop implantaten

Wij geloven in zinnige zorg. De zorg in Nederland is één van de beste van de wereld, maar goede zorg moet ook in de toekomst betaalbaar zijn. Om die reden zijn we alert op kosten en mogelijke besparingen. De centrale inkoop van implantaten is hier een voorbeeld van.

Lagere premie en zorgkosten

Op basis van een onderzoek met diverse stakeholders in de mondzorg concludeerden we dat er een (te) groot verschil zit tussen dat wat gemiddeld in rekening wordt gebracht voor implantaten ten opzichte van de feitelijke inkoopprijs. Om dit verschil te beperken, hebben wij besloten om de inkoop van implantaten zelf en in samenwerking met geselecteerde leveranciers (zie onder) te verzorgen. Op jaarbasis vergoeden wij namelijk ruim 26.000 implantaten. Een enorm aantal dat - wanneer tandartsen-implantologen gebruik zouden maken van de centrale inkoop van implantaten - een besparing zou kunnen opleveren van circa 3,3 miljoen euro. En juist deze besparing gebruiken we graag om de premie voor onze verzekerden zo laag als mogelijk te houden en de zorgkosten binnen de mondzorg te verlagen. 

Samen met leveranciers

Om besparingen op de kosten van implantaten te realiseren, hebben we samen met onderstaande leveranciers van tandheelkundige implantaten afspraken gemaakt over de kwaliteit en prijsstelling van implantaten en aanverwante producten.

Bent u op zoek naar de contactgegevens van bovengenoemde leveranciers? In het document 'leveranciers implantaten' vindt u een overzicht met alle contactgegevens. 

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u vragen over de centrale inkoop van implantaten? Hieronder vindt u alle veelgestelde vragen en antwoorden. De vragen en antwoorden zijn gecategoriseerd op een viertal onderwerpen, namelijk over: 1) de leveranciers, 2) de kwaliteit van implantaten, 3) de vergoedingen van implantaten en 4) de ingekochte zorg.

Over de leveranciers van de implantaten

 • Met welke leveranciers hebben wij afspraken gemaakt met betrekking tot de centrale inkoop van implantaten?

  Wij hebben afspraken gemaakt met 12 leveranciers, namelijk met:

  • Anthogyr Benelux
  • BioComp Industries B.V.
  • Biomet 3i Netherlands B.V.
  • Bright Benelux B.V.
  • CAMLOG | Pro-Cam Implants B.V.
  • DentMerk Benelux B.V.
  • DIO Implant Advanced Dental B.V.
  • ICX Implants B.V.
  • MegaGen Implant Benelux
  • NeoBiotech Benelux
  • Straumann B.V.
  • TRI Dental Implants

  Wij stimuleren de afname van implantaatsystemen van de door ons geselecteerde (kwalitatief goede en betaalbare) leveranciers. Daartoe zijn er door ons afspraken gemaakt met gecontracteerde tandartsen-implantologen die beogen de afname van implantaatsystemen van bovenstaande leveranciers te stimuleren. Uiteraard bepaalt de tandarts-implantoloog zelf welk merk en type implantaatsysteem er geplaatst wordt.

  Bent u op zoek naar de contactgegevens van bovengenoemde leveranciers? In het document 'leveranciers implantaten' vindt u een overzicht met alle contactgegevens.
 • Hoe is de selectie van de leveranciers van implantaten tot stand gekomen?

  Uit een enquête onder alle gecontracteerde implantologen in 2017 werden 25 partijen genoemd voor het leveren van implantaten. Deze leveranciers zijn benaderd om mee te werken aan een offertetraject. Uiteindelijk hebben 12 leveranciers aangegeven te voldoen aan de eisen als gesteld in het offertetraject en de keuze gemaakt om zich met een onherroepelijke en onvoorwaardelijke offerte te conformeren aan ons offertetraject. 
 • Zijn er ook afspraken gemaakt met Straumann? 

  Ja, Straumann heeft, net als de andere 11 leveranciers op de lijst, een onherroepelijke en onvoorwaardelijke offerte ingediend. Zodoende blijven de gemaakte afspraken met Straumann van kracht. De tandarts-implantologen die werken met implantaten van Straumann kunnen gewoon de netto-inkoopprijs van de implantaten in rekening brengen.

Over de kwaliteit van de implantaten

 • Is er bij het offertetraject rekening gehouden met kwaliteitseisen?

  Ja, iedere geselecteerde leverancier heeft aangetoond aan de kwaliteitseisen te voldoen en implantaatsystemen te leveren die aan de door VGZ gestelde kwaliteitseisen voldoen. Uiteraard bepaalt de tandarts-implantoloog zelf welk merk en type implantaatsysteem er geplaatst wordt.
 • Aan welke kwaliteitseisen voldoen de leveranciers en hun implantaatsystemen?

  De leveranciers bieden een volledig portfolio aan dat tenminste bestaat uit de meest actuele lijn van de leverancier en dat een brede sortering in behandelopties (tissue/bone level, recht/taps) en lengtes en diameters kent.

  De tandheelkundige implantaten moeten voldoen aan de volgende (technische) basiscriteria:

  • heeft een CE-markering
  • wordt geleverd conform verordening (EU) 2017/745
  • is gemaakt van minimaal titanium grade 4 (medical grade) of materialen met vergelijkbare eigenschappen, onderbouwd met wetenschappelijk onderzoek
  • wordt geleverd met een Nederlandstalige of Engelstalige gebruiksaanwijzing
  • wordt geleverd inclusief afdekschroef
  • is bewerkt met een oppervlaktebewerking
  • is voorzien van een levenslange garantie. 

  Overige kwaliteitseisen van het implantaatsysteem:

  • 24 maanden houdbaar na aflevering 
  • indien implantaten uit de handel zijn genomen, blijft opvolging 20 jaar gegarandeerd
 • Hoe zijn de kwaliteitscriteria van de implantaten tot stand gekomen?

  De kwaliteitseisen zijn tot stand gekomen na overleg met Indent (vereniging voor de tandheelkundige branche), literatuur onderzoek, overleg met leveranciers van implantaten, Academie Bin, NVOI, ACTA, Radboud Universiteit en op basis van overleg met adviserend tandartsen.

Over de vergoedingen van implantaten

 • Wat krijgt een verzekerde vergoed voor een implantaat (J33) indien de behandeling wordt uitgevoerd door een gecontracteerde zorgaanbieder?

  Verzekerden krijgen bij gecontracteerde zorgaanbieders van ieder implantaatsysteem de netto-inkoopprijs van het implantaat vergoed tot maximaal het door de NZa gemaximeerde bedrag van €330,87. Een tandarts mag voor een implantaat niet meer rekenen dan het maximale NZa-tarief.
 • Wat krijgt een verzekerde vergoed voor een implantaat (J33) indien de behandeling wordt uitgevoerd door een niet gecontracteerde zorgaanbieder?

  Gaat de verzekerde naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan is de vergoeding afhankelijk van het implantaatsysteem dat gebruikt wordt. Betreft het een implantaatsysteem van een geselecteerde leverancier, dan wordt ook hier de netto-inkoopprijs (tot het NZa-max) vergoed.

  Gebruikt de niet-gecontracteerde tandarts-implantoloog een implantaat van een leverancier die niet in de lijst staat? Dan wordt, afhankelijk van de polis van de verzekerde, 65%, 70%, 80% of 90% van het vigerende NZa-tarief (zie onder).

  Verzekeringen met een maximale vergoeding van 65%

  • Bewuzt Basis
  • IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt 
  • Univé Zorg Select polis 

  Verzekeringen met een maximale vergoeding van 70%

  • IZA Basis Keuze
  • IZZ Basisverzekering Variant Basis Keuze
  • VGZ Basis Keuze
  • United Consumers Basis Keuze 

  Verzekeringen met een maximale vergoeding van 80%

  • Gewoon ZEKUR Zorg 
  • IZA Ruime Keuze
  • IZZ Basisverzekering Variant Natura
  • VGZ Ruime Keuze
  • United Consumers Ruime Keuze
  • UMC Ruime Keuze
  • Univé Zorg Geregeld polis 

  Verzekeringen met een maximale vergoeding van 90%

  • Modelovereenkomst Zorgzaam
 • Wanneer wordt de netto-inkoopprijs (tot het NZa-max) van implantaten vergoed?

  Hieronder ziet u in één oogopslag wanneer de netto-inkoopprijs (tot het NZa-max) van implantaten

    Vergoeding geselecteerde leverancier  Vergoeding niet geselecteerde leverancier 
   Gecontracteerde zorgaanbieder  Vergoeding netto-inkoopprijs (offerteprijs) Vergoeding netto-inkoopprijs 
   Niet gecontracteerde zorgaanbieder Vergoeding netto-inkoopprijs (offerteprijs) Afhankelijk van de polisvoorwaarden van onze verzekerde:
  een percentage van het vigerende NZa-tarief

 • Waar kan ik een steg krijgen tegen het bedrag als genoemd in de overeenkomst?

  De 12 leveranciers die genoemd worden in de overeenkomst hebben allemaal aangegeven een steg te leveren tussen de €198 en €363.
 • De vergoeding van de implantaatgedragen prothese met steg is te laag, gaat VGZ hier nog wat aan doen?

  Na overleg met de ONT, de KNMT, de VLHT, tandtechnici en tandprothetici hebben wij geconstateerd dat het ontwerpen van de steg inderdaad niet volledig in de overeenkomst is opgenomen. Zodra wij dit in de overeenkomst hebben toegevoegd, publiceren wij een aangepaste tariefbijlage in VECOZO. Binnenkort publiceren wij een aangepaste tariefbijlage via VECOZO.

Over de ingekochte zorg

 • Voldoet VGZ aan de zorgplicht?

  Uiteraard hebben we op het gebied van implantologische zorg ook dit jaar voldoende zorg ingekocht. We hanteren daarbij de beleidsregels die de NZa heeft opgesteld. Dit betekent dat al onze verzekerden een zorgaanbieder vinden binnen de gestelde 45 minuten. Op dit moment vindt zelfs 80% van onze verzekerden binnen 30 minuten een zorgaanbieder.
 • Niet iedereen op de lijst is een NVOI-geaccrediteerde implantoloog, hoe zit dat?

  Evenals voorgaande 3 jaren bieden we de overeenkomst niet alleen aan NVOI-geaccrediteerde implantologen aan, maar ook aan implantologen die voldoen aan door ons vastgestelde criteria met betrekking tot implantologie-ervaring. De minimale voorwaarden voor de door ons vastgestelde criteria zijn:

  • de Zorgaanbieder kan tenminste 100 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze 100 casussen hebben er minimaal 50 (ook) betrekking op de bovenkaak én;
  • de zorgaanbieder heeft bij minimaal 25 casussen in de afgelopen vijf kalenderjaren aanvullende chirurgische technieken uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of wekedelenreconstructie, én;
  • de Zorgaanbieder heeft bij minimaal 8 casussen in de afgelopen vijf kalenderjaren peri-implantitis behandeld.

Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam