Vervangen van implantaten

Vervangt u een of meer implanta(a)t(en) en wenst u deze behandeling te laten vergoeden vanuit de basisverzekering? Dan heeft u in veel gevallen een machtiging nodig. Het gaat hier onder andere om prestatiecode J27 en eventueel J37.

Vervangen van implantaten

 • Wanneer heeft u géén machtiging nodig?

  Bent u als tandarts of tandarts-implantoloog werkzaam bij een praktijk die een overeenkomst voor implantologie met ons heeft afgesloten én is daarin vastgelegd dat u machtigingsvrij kunt implanteren? Dan hoeft u in principe geen machtiging aan te vragen. Hier zijn echter uitzonderingen op.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

 • Wanneer heeft u wél een machtiging nodig?

  U heeft wél een machtiging nodig wanneer u:

  • Kaakchirurg bent en u de behandeling uitvoert
  • Als tandarts of tandarts-implantoloog werkzaam bent bij een praktijk die: 
  • Géén overeenkomst voor implantologie (met Module Machtigingsvrije Implantologie) met ons heeft afgesloten.
  • Wél een overeenkomst voor implantologie met ons heeft afgesloten waarin is vastgelegd dat u implantaatbehandelingen machtigingsvrij mag declareren, maar de specifieke behandeling die u gaat uitvoeren betreft een uitzondering op deze overeenkomst. Geef dit dan duidelijk aan in uw aanvraag.

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.


 • Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Indien aanwezig: röntgeninformatie (OPT)
  • Een kopie van de machtiging van de oorspronkelijke behandeling
  • Een kopie van de tandheelkundige behandelhistorie
  • Wanneer en door welke zorgverlener de oorspronkelijke behandeling is uitgevoerd
  • Wanneer u tegelijkertijd ook één of meerdere implantaten bijplaatst: Een duidelijke motivatie hiervoor. Let op: voor het tegelijkertijd herimplanteren én bijplaatsen dient u 2 aparte machtigingen aan te vragen. Voor het bijplaatsen van implantaten gebruikt u prestatiecode J20 en eventueel J28.
  • Wanneer u een overeenkomst voor implantologie met een machtigingsvrije module heeft, maar uw behandeling een uitzondering op deze overeenkomst betreft, verzoeken wij u vriendelijk om dit duidelijk in uw aanvraag te vermelden.

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van u en onze verzekerden.


 • Hoe vraagt u een machtiging aan?

  U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO.
Naar andere machtigingen:
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord