Machtigingen overige behandelingen

Indien u één van de onderstaande behandelingen uit de basisverzekering vergoed wilt krijgen, heeft u een machtiging nodig. Hieronder leggen wij uit wanneer er mogelijk een machtiging verleend kan worden en welke informatie wij nodig hebben om uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Overige behandelingen

Staat uw behandeling niet in onderstaande lijst? Of wilt u weten wanneer een andere behandeling onder de regeling Bijzondere Tandheelkunde valt? Raadpleeg dan de website van Zorginstituut Nederland voor duidelijke richtlijnen.

Twijfelt u alsnog of uw behandeling aan de voorwaarden voldoet? Vraag in dat geval een machtiging aan via Machtigingenportaal VECOZO. Wij beoordelen dan graag of we deze behandeling vergoeden uit de basisverzekering.

Hoe vraagt u een machtiging aan? 

Voor onderstaande, overige behandelingen kunt u een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

 • Droge mond

  Wanneer heeft u een machtiging nodig en welke gegevens dient u dan aan te leveren?

  Als wij nog niet eerder een machtiging bijzondere tandheelkunde hebben verleend in verband met een droge mond (xerostomie, syndroom van Sjögren, verminderde speekselvloed), ontvangen wij graag de volgende informatie bij uw aanvraag:

  • Medische verklaring van de behandelend specialist* waaruit blijkt dat er sprake is van ernstige blijvende droge mond.
  • Tandheelkundig behandelplan
  • Uitslag van speekselonderzoek
  • Röntgeninformatie
  • Lichtfoto’s van de huidige gebitssituatie
  • Kostenbegroting (incl. techniek- en materiaalkosten) 

  Let op: wij vergoeden een los speekselonderzoek alleen vanuit de basisverzekering wanneer het op verzoek van Coöperatie VGZ plaatsvindt óf wanneer uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van zeer weinig speeksel(productie)/een zeer ernstige droge mond. U dient hiervoor ook een machtiging aan te vragen.

  *niet zijnde de behandelend tandarts, kaakchirurg, parodontoloog of CBT.

 • MRA

  Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  Bij een aanvraag voor een eerste MRA dient u de volgende gegevens aan te leveren:

  • Diagnose OSA(S) voorzien van AHI-score, gesteld door KNO-arts, longarts of neuroloog
  • Verwijzing van behandelend medisch specialist (KNO-arts, longarts of neuroloog) of physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS) naar tandarts, kaakchirurg of orthodontist
  • Bewijs dat er een Polysomnografie (PSG/PSO) is uitgevoerd
  • Kostenbegroting (inclusief techniekkosten) van tandarts, orthodontist of kaakchirurg 

  Let op: bent u een leverancier zonder contract of een zorgverlener die samenwerkt met een leverancier zonder contract? Én repareert u of voert u een controle uit van een MRA die langer dan 2 maanden geleden geleverd is door een niet-gecontracteerde leverancier? Dan zien wij uw aanvraag voor een reparatie (G73 of 234192) of controle (code G72 en 234191) van de MRA ook graag tegemoet.

 • Parodontale therapie

  Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  Wanneer uw patiënt(e)/onze verzekerde 18 jaar of ouder is en de behandeling ten behoeve van oncologie wordt aangevraagd, ontvangen wij graag de volgende gegevens bij uw aanvraag:

  • Zorgvraag verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Informatie betreffende de oncologische aandoening en behandeling

  Is uw patiënt(e)/onze verzekerde 18 jaar of ouder en doet u de aanvraag voor een andere reden dan peri-implantitis? Dan ontvangen wij graag de volgende gegevens bij uw aanvraag:

  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Kostenbegroting
  • Röntgeninformatie
  • Een medische verklaring/verwijzing van de behandelend medisch specialist* verbonden aan het ziekenhuis waarin het directe verband tussen de medische situatie en de tandheelkundige aandoening wordt omschreven (*niet diegene die de tandheelkundige behandeling uitvoert) 
 • Peri-implantitis

  Wanneer heeft u een machtiging nodig en welke gegevens dient u dan aan te leveren?

  Behandelingen in verband met peri-implantitis kunnen alléén gemachtigd worden wanneer de behandeling plaats vindt in verband met focusvrij maken. In alle andere gevallen wordt de behandeling in verband met peri-implantitis niet vergoed.

  Als er sprake is van een peri-implantitis behandeling in verband met focusvrij maken, kunt u een machtiging aanvragen. Wij ontvangen daarbij graag onderstaande gegevens: 

  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Een verklaring van een medisch specialist* voor de reden van het focusvrij maken
  • Kostenbegroting van tandarts/implantoloog, kaakchirurg, parodontoloog of CBT

  *niet diegene die de tandheelkundige behandeling uitvoert.

 • Röntgenfoto’s en CBCT-scan

  Wanneer heeft u een machtiging nodig?

  • Indien u werkzaam bent als tandarts of tandarts/implantoloog en er een CBCT-scan (prestatiecodes X25/X26) nodig is ten behoeve van implantaten in de boven- of onderkaak.
  • Indien u werkzaam bent als tandarts en er een X22 en/of X24 gemaakt wordt.
  • Indien u werkzaam bent als tandarts en er een losse X21 of X25 nodig is voor een verzekerde van 18 jaar of ouder, óf voor een verzekerde jonger dan 18 jaar waarbij één van de volgende situaties van toepassing is:
   - Een sterk vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (zoals meerdere geïmpacteerde elementen of het vermoeden op meerdere agenesieën of een late wisseling waardoor er meerdere elementen nog niet zijn doorgebroken, die gezien de leeftijd wel aanwezig hadden moeten zijn)
   - Het beoordelen van grote afwijkingen waarbij een groter afgebeeld gebied nodig is dan dat op een solo- of bitewing-opname
   - Het beoordelen van verstandskiezen die verwijderd moeten worden én waarbij deze extracties door dezelfde zorgverlener worden uitgevoerd
   - Kaaktraumata 

  Let op: in alle gevallen dient u de reden/noodzaak voor het maken van de CBCT-scan of röntgenfoto goed en duidelijk te motiveren.

 • Overige mondzorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar

  Wanneer heeft u een machtiging nodig en welke gegevens dient u dan aan te leveren?

  De meeste tandheelkundige zorg voor verzekerden jonger dan 18 jaar kan machtigingsvrij gedeclareerd worden. Hieronder beschrijven wij enkel de overige behandelingen/situaties waarvoor een machtiging nodig is om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen.

  C28
  Bent u van mening dat code C28 (Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt) voor onze verzekerde vergoed zou moeten worden vanuit de basisverzekering/bijzondere tandheelkunde? Dan ontvangen wij graag een aanvraag waarin u hiervoor een duidelijke motivatie heeft opgenomen.

  M30 of M40
  Wij ontvangen graag een aanvraag voor M30 (Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament) of M40 (Fluoridebehandeling) indien: 

  • Er al blijvende elementen zijn doorgebroken bij een kind jonger dan 6 jaar óf
  • Er is sprake van verhoogde cariësactiviteit is (ECC) óf
  • Er is sprake van een glazuurafwijking (zoals kaasmolaren of amelogenesis imperfecta)
  • Én de behandeling een derde of vierde keer in het huidige kalenderjaar wordt toegepast

  Wilt u zo vriendelijk zijn om de reden voor uw aanvraag duidelijk te benoemen?

  Autotransplantaat (J39)
  Voert u een autotransplantaat (prestatiecode J39) uit én is fronttandvervanging het doel van deze behandeling? Of betreft oligodontie de reden voor het uitvoeren van een autotransplantaat? In deze gevallen dient u een machtiging aan te vragen. Benoem in uw aanvraag welk element er naar welke locatie getransplanteerd zal worden én de reden daarvoor.

  Fissuurlak (V30 en/of V35)
  Vraagt u Fissuurlak (prestatiecode V30 en/of V35) aan voor een verzekerde jonger dan 5 jaar? Dan ontvangen wij graag een duidelijke motivatie bij uw aanvraag. 

  Let op: voor overige behandelingen voor verzekerden jonger dan 18 jaar kunt u meer informatie raadplegen over de specifieke behandelingen op de webpagina 'Machtigingen'. 

 • Slijtage/Erosie

  Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  Wanneer u een machtiging aanvraagt voor een behandeling van (erosieve) gebitsslijtage, ontvangen wij graag de volgende gegevens bij uw aanvraag:

  • Zorgvraag verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Relevante röntgenfoto’s
  • Mondfoto’s waarop de ernst van het glazuurverlies duidelijk zichtbaar is
  • Kostenbegroting
  • Specificatie van de techniekkosten en declarabele materiaalkosten.
  • Volledige behandelhistorie
Met hart voor zinnige zorg
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Ja, ik ga akkoord
Nee, ik ga niet akkoord