Kronen, bruggen en/of orthodontie ten gevolgen van een ongeval

Kronen en bruggen ten gevolge van een ongeval kunnen mogelijk vergoed worden vanuit een aantal aanvullende pakketten. Het gaat hier om R-codes en orthodontie F***A codes. Indien u op zoek bent naar meer informatie over andere tandheelkundige behandelingen na een ongeval, kunt u terecht op de pagina voor Tandheelkundige zorg na ongevallen.

Kronen, bruggen en/of orthodontie

 • Minimale vereisten voor vergoeding

  Er zijn een aantal eisen waaraan onze verzekerde minimaal moet voldoen, om de kosten voor kronen en bruggen of orthodontie na ongevallen vergoed te krijgen uit een aanvullende verzekering.

  • Onze verzekerde/uw patiënt dient één van de volgende aanvullende verzekeringen te hebben, zowel tijdens het ongeval als de behandeling. Welke behandelingen en hoeveel kosten wij mogelijk vergoeden, is afhankelijk van de polis:
   UMC Extra Zorg 1/2/3: Kronen en bruggen tot 27 jaar (max. 100% vergoeding), orthodontie tot 18 jaar (max. 80% vergoeding)
   UMC Extra Zorg 4: Kronen en bruggen tot 27 jaar, orthodontie tot 18 jaar (beide max. 100% vergoeding)
   IZA Classic Comfort: Orthodontie, vanaf 18 jaar (max. 80% vergoeding)
   IZA Gezond Samen Extra Zorg 1/2/3/4: Orthodontie, alle leeftijden (max. 100% vergoeding)
   SZVK Uitbreiding Basispakket: Implantaten, bruggen, kronen en inlays als gevolg van een dienstongeval, alle leeftijden binnen bepaalde functiegroepen (max. 100% vergoeding). Deze functiegroepen zijn vermeld in het Reglement functionele indicatie SZVK.
  • Kronen en bruggen worden geplaatst door een tandarts, orthodontische behandelingen worden uitgevoerd door een of orthodontist of OK-geregistreerd tandarts.
  • Er is een machtiging vereist. Indien onze verzekerde aan punten 1 en 2 voldoet, kunt u als zorgverlener een machtiging aanvragen. Een medisch adviseur zal dan bepalen of onze verzekerde daadwerkelijk aanspraak maakt op een vergoeding uit zijn/haar (aanvullende) verzekering.
 • Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?
  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Bewijs van ongeval: Behandelhistorie óf verslag van de spoedeisende hulp of tandarts waar verzekerde voor noodhulp is geweest
  • Behandelplan/kostenbegroting van tandarts of kaakchirurg
  • Beschikbare (röntgen)foto’s

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van uw patiënten/onze verzekerden.

 • Hoe vraagt u een machtiging aan?

  Voor kronen en bruggen kunt u een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO

  Voor orthodontische F***A-codes na een ongeval kunt u een machtiging aanvragen via ons webformulier.

  Voor SZVK-verzekerden kunt u uw machtigingsaanvraag (met postzegel) sturen naar:

  SZVK
  t.a.v. Team MvD
  Postbus 25031
  5600 RS Eindhoven

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord