Machtigingen conventionele protheses (P-codes)

Op deze pagina vindt u meer informatie over wanneer er voor conventionele protheses (P-codes) een machtiging nodig is, welke gegevens er nodig zijn voor een machtigingsaanvraag en hoe u een machtiging aanvraagt. Het gaat hier om prestatiecodes P21, P25, P30 en eventueel bijbehorende codes zoals P14, P37 en P40.

Conventionele protheses (P-codes) 

 • Wanneer is er geen machtiging nodig?

  Heeft uw praktijk een overeenkomst voor tandprothetische zorg?
  In dat geval is er géén machtiging nodig wanneer u alleen/maximaal de hulpcodes gebruikt die zijn vastgelegd in uw overeenkomst én u onder de overeengekomen maximale techniekkosten blijft bij het:

  • Vervaardigen van een eerste/immediaatprothese
  • Vervangen van een immediaatprothese die in het verleden is gedeclareerd met prestatiecode P45 en eventueel P40
  • Vervangen van een conventionele prothese na 5 jaar

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie over de maximale techniekkosten en prestatiecodes. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

  Heeft uw praktijk géén overeenkomst voor tandprothetische zorg?
  Dan heeft u voor de volgende behandelingen géén machtiging nodig wanneer de totale kosten (inclusief techniekkosten) lager zijn dan €600 voor de boven- óf onderkaak, of lager dan €1200 voor de boven- én onderkaak samen:

  • Vervaardigen van een eerste/immediaatprothese
  • Vervangen van een immediaatprothese die in het verleden is gedeclareerd met prestatiecode P45 en eventueel P40
  • Vervangen van een conventionele prothese na 5 jaar
 • Wanneer is er wel een machtiging nodig?

  Er is wél een machtiging nodig indien uw praktijk een overeenkomst tandprothetische zorg heeft en u:

  • een eerste/immediaatprothese vervaardigt waarbij u de overeengekomen maximale techniekkosten overschrijdt
  • een immediaatprothese vervangt die in het verleden is gedeclareerd met prestatiecode P21, P25 of P30, eventueel in combinatie met prestatiecode P40
  • een conventionele prothese binnen 5 jaar vervangt
  • een conventionele prothese na 5 jaar vervangt, waarbij u de overeengekomen maximale techniekkosten overschrijdt
  • bij het vervangen van een prothese andere prestatiecodes gebruikt dan zijn vastgelegd in uw overeenkomst

  Raadpleeg uw contract voor meer informatie over de maximale techniekkosten en prestatiecodes. Bekijk ook de webpagina 'Overeenkomsten'.

  Indien uw praktijk géén overeenkomst tandprothetische zorg heeft, heeft u een machtiging nodig wanneer u:

  • een eerste/immediaatprothese vervaardigt waarbij de totale kosten (inclusief techniekkosten) hoger zijn dan €600 voor de boven- óf onderkaak, of hoger dan €1200 voor de boven- én onderkaak samen
  • een immediaatprothese vervangt die in het verleden is gedeclareerd met prestatiecode P21, P25 of P30, eventueel in combinatie met prestatiecode P40
  • een conventionele prothese binnen 5 jaar vervangt*
  • een conventionele prothese na 5 jaar vervangt, waarbij de totale kosten (inclusief techniekkosten) hoger zijn dan €600 voor de boven- óf onderkaak, of hoger dan €1200 voor de boven- én onderkaak samen

  *Vervangt u een prothese binnen 5 jaar en is deze oorspronkelijk vervaardigd door een zorgaanbieder die destijds een overeenkomst had met Coöperatie VGZ? Dan kunnen wij alleen akkoord gaan met de vervanging wanneer deze noodzakelijk is vanwege een calamiteit die de maker van de prothese niet aangerekend kan worden.

 • Welke gegevens levert u aan wanneer u een machtiging aanvraagt?

  • De gewenste ingangsdatum van de machtiging
  • Zorgvraag van uw patiënt, onze verzekerde
  • Diagnose
  • Behandelplan
  • Hoe oud is de huidige voorziening? Door wie is deze gemaakt en wat is de reden van de vervanging (binnen 5 jaar)?
  • Kostenbegroting gespecificeerd inclusief techniek- en materiaalkosten
  • Heeft uw praktijk een overeenkomst tandprothetische zorg en vraagt u hogere techniekkosten en/of andere prestatiecodes aan dan zijn vastgelegd in deze overeenkomst? Dan ontvangen wij hier graag een duidelijke motivatie voor.
  • Heeft uw praktijk géén overeenkomst tandprothetische zorg en vraagt u meer kosten aan dan het door ons vastgestelde maximale totaalbedrag? Dan ontvangen wij hier graag een duidelijke motivatie voor. 

  Let op: Stuur alleen informatie mee die relevant is voor de beoordeling van uw aanvraag. Verwijder (persoons)gegevens die niet van belang zijn. Zo kunnen wij aanvragen en meldingen zo zorgvuldig mogelijk behandelen, rekening houdend met de privacy van uw patiënten/onze verzekerden.


 • Hoe vraagt u een machtiging aan?

  U kunt een machtiging aanvragen via Machtigingenportaal VECOZO.
X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord