Uw gekozen zorgsoort:

Tandprothetische zorg op implantaten 2019-2021

Hieronder leest u meer informatie over een overeenkomst 'Tandprothetische zorg op implantaten 2019-2021' en hoe u in aanmerking komt voor een overeenkomst.

Aangewezen tandarts

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Tandprothetische zorg op implantaten wijst u voor uw praktijk/instelling één tandarts aan als hoofdbehandelaar. De hoofdbehandelaar is conform overeenkomst verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de prothetiek en de nazorg. De aangewezen tandarts wordt opgenomen in de overeenkomst. De voorwaarden van de overeenkomst worden ook namens de tandarts ondertekend. Bent u niet de aangewezen tandarts/hoofdbehandelaar? Dan borgt u dat u namens de hoofdbehandelaar de overeenkomst ondertekent.

Inkoopprocedure implantaatsysteem

Wij zien grote verschillen tussen inkoopprijzen en gedeclareerde tarieven voor bijvoorbeeld implantaten. Dat is voor ons aanleiding geweest om afspraken te maken om een kwalitatief goed product voor een lagere prijs aan onze verzekerden te bieden. Hiertoe zijn alle fabrikanten uitgenodigd die uit de enquête van februari bleken. De voorwaarden zijn afgestemd met tandartsen en hoogleraren. De partijen die een offerte hebben ingediend en voldoen aan onze voorwaarden, zijn geselecteerd. U kunt onze afspraken met implantaatfabrikanten en distributeurs gebruiken, dan hoeft u zelf niet meer te onderhandelen. U vindt deze afspraken terug in de tariefbijlage van de overeenkomst.
Maakt u gebruik van een implantaatsysteem waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden wij dat implantaatsysteem 1 op 1, tot de maximale vergoeding in de tariefbijlage. Onderdeel van de afspraken zijn bijvoorbeeld garantie: levenslange garantie op het implantaat, 20 jaar nalevergarantie als het systeem uit de handel genomen wordt en 10 jaar garantie op de mesostructuur. Vraag de fabrikant/distributeur om de voorwaarden om voor garantie in aanmerking te komen.

Alle fabrikanten en distributeurs die in de tariefbijlage van de overeenkomsten Implantologie, Implantologie in de onderkaak en Tandprothetische zorg op implantaten, genoemd worden hebben een onvoorwaardelijke en onherroepelijke offerte gedaan aan VGZ. Die offerte heeft VGZ aanvaard, u kunt deze partijen benaderen over de afspraken die VGZ gemaakt heeft.

Voorwaarden

VGZ sluit voor de prothetische zorg op implantaten overeenkomsten met die tandartsen die een samenwerking in de vorm van afspraken en protocollen hebben met de kaakchirurg(en) in de regio. De afdeling kaakchirurgie stuurt u bevestiging van uw samenwerking toe, u kunt uiteraard ook zelf afspraken maken met de kaakchirurg(en) in uw regio. De sectie tandarts-specialisten van de KNMT heeft voorbeeldafspraken opgesteld.

In de zorgovereenkomst leest u terug welke verantwoordelijkheden de tandarts heeft. In de loop van week 38 van 2018 kunt u hier onze voorbeeldovereenkomst raadplegen.

Wilt u een overeenkomst aanvragen? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • AGB-code op praktijkniveau
  • De aangewezen tandarts
  • Een kopie van de afspraken met de kaakchirurg(en)/afdeling kaakchirurgie. Hier vindt u een modelovereenkomst. 

Aanvragen

Aanbieders kunnen een overeenkomst aanvragen via Contractmanagement. Zij zetten de vragenlijst van de overeenkomst klaar in Vecozo. Aanvragen kan via contractmanagement.info@vgz.nl

Om te kunnen inloggen dient u een Vecozo certificaat geïnstalleerd te hebben, dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal. Dit is te verkrijgen via Vecozo.