Uw gekozen zorgsoort:

Samenvatting informatiebijeenkomst Implantologie

Op woensdagavond 3 oktober 2018 organiseerden we de informatie-bijeenkomst Implantologie. De avond gaf ons de gelegenheid om toe te lichten wat er in de zorgovereenkomsten voor 2019 verandert ten opzichte van de huidige overeenkomsten. Ook bood de avond gelegenheid om vragen en onduidelijkheden met elkaar te bespreken. 

Niet iedereen kon aanwezig zijn, maar we beseffen dat iedere praktijk baat heeft bij het ontvangen van de informatie die tijdens deze avond is uitgewisseld. Daarom vindt u hieronder een samenvatting van alle gespreksonderwerpen die tijdens de informatiebijeenkomst aan bod zijn gekomen.

Introductie VGZ en zinnige zorg

Bij de introductie hebben we de zinnige zorg strategie toegelicht. Heeft u een slimme manier van werken, die kwaliteit verhoogt, kosten verlaagt en wilt u die delen met uw collega’s? Meld u bij het zinnige zorgloket.

Overeenkomst implantologie

Daarna bespraken we de overeenkomst implantologie. De overeenkomst biedt u een aantal voordelen. Waarbij we goed gekeken hebben naar administratieve lasten die u ervaart.

 • Machtigingsvrij plaatsen en vervangen van gebitsprothese op implantaten
 • Melden van 2 implantaten in de onderkaak
 • De overeenkomst wordt op praktijkniveau gesloten, voor alle bevoegde zorgverleners in
        de praktijk gelden dezelfde vergoedingen
 • Betaling binnen 14 dagen in plaats van de huidige 21 dagen
 • Een opslag op het honorarium (daarmee delen we de besparing met u)
 • Vermelding in onze zorgzoeker/Vergelijk en Kies
 • De mogelijkheid om te groeien naar volledig machtigingsvrij werken

Centrale inkoopafspraken

Tenslotte hebben we gesproken over de centrale inkoopafspraken. VGZ heeft afgelopen zomer een offertetraject doorlopen om afspraken te maken over implantaatsystemen. De aanleiding daarvoor was het grote verschil tussen de tarieven die fabrikanten rekenen en de tarieven die bij ons in rekening worden gebracht. De resultaten uit het offertetraject hebben op de volgende manier een plek gekregen in de overeenkomst Implantologie:

 • 1-op-1 vergoeding voor de leveranciers genoemd in de overeenkomst
 • De geselecteerde leveranciers bieden een gevalideerd implantaatsysteem aan met een                        mesostructuur dat in te kopen is voor of onder de in de overeenkomst genoemde tarieven
 • De geselecteerde leveranciers geven een nalevergarantie van 20 jaar op producten die op het            implantaat geplaatst moeten worden
 • Bestellen implantaat door de tandarts, levering aan de tandarts, zonder (complexe) informatie-          uitwisseling

Veelgestelde vragen en antwoorden

 • Wat bedoelt VGZ met de netto-inkoopprijs bij de J33?
  De zorgaanbieder brengt de netto inkoopprijs van het implantaat (inclusief afdekschroef of healingabutment bij één-faseplaatsing en btw) tot maximaal het NZa-tarief in rekening waarbij de zorgaanbieder het implantaat rechtstreeks betrekt van de fabrikant/distributeur. De offertes van de geselecteerde partijen zijn ook onder deze voorwaarden gedaan. De netto-inkoopprijs is de inkoopprijs die de tandarts betaalt met verrekening van eventueel ontvangen kortingen. We geven aan gecontracteerde tandartsen een opslag op het honorarium om (een gedeelte) van het verschil tussen de netto-inkoopprijs en het Nza-maximumtarief te compenseren.
 • Mijn fabrikant/distributeur staat niet op de lijst, wat nu?
  Voor tandarts-implantologen met een overeenkomst vergoeden we alle implantaten voor de netto-inkoopprijs tot maximaal het vigerende NZa-tarief. De geselecteerde partijen bieden een implantaatsysteem dat voldoet aan de garantievoorwaarden van VGZ. Dat moet u voor uw eigen systeem zelf verifiëren.