Uw gekozen zorgsoort:

Implantologie 2019-2021

Hieronder leest u meer informatie over een overeenkomst 'Implantologie 2019-2021' en hoe u in aanmerking komt voor een overeenkomst.

Ketenleider

Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Implantologie wijst u voor uw praktijk/instelling één implantoloog als ketenleider aan. De ketenleider is conform overeenkomst verantwoordelijk voor het gehele proces rondom de implantologie inclusief de prothese en de nazorg. De ketenleider wordt opgenomen in de overeenkomst. De voorwaarden van de overeenkomst worden ook namens de ketenleider ondertekend. Bent u niet de ketenleider? Dan borgt u dat u namens de ketenleider de overeenkomst ondertekent.

Behandelervaring Ketenleider

Op basis van de behandelervaring van de ketenleider komt u in aanmerking voor de overeenkomst Implantologie voor zowel de onderkaak als de bovenkaak of de overeenkomst Implantologie in de onderkaak.

Hierbij hanteert VGZ de volgende criteria:

 • De implantoloog is erkend door de NVOI 

of:

 

 • De implantoloog kan tenminste 100 statussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze 100 statussen hebben er minimaal 50 (ook) betrekking op de bovenkaak
 • Bij minimaal 25 casussen zijn aanvullende chirurgische technieken uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of weke-delenreconstructie
 • De implantoloog beschikt over voldoende kennis en vaardigheden voor het behandelen van peri-implantitis

Indien u niet voldoet aan de bovenstaande criteria bestaat de mogelijkheid om een overeenkomst voor Implantologie in de onderkaak met ons aan te gaan.

Hierbij hanteert VGZ de volgende criteria:

 • De Zorgaanbieder kan tenminste 30 casussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht
 • De Zorgaanbieder heeft bij minimaal 4 casussen in de afgelopen vijf kalenderjaren peri-implantitis behandeld

In de zorgovereenkomst leest u terug welke verantwoordelijkheden de tandarts heeft. In de loop van week 38 van 2018 kunt u hier onze voorbeeldovereenkomsten (Implantologie & Implantologie in de onderkaak) raadplegen.  

Modules

Naast de twee typen overeenkomsten introduceren we in 2019 de Module Machtigingsvrije Implantologie en de Standaardmodule Implantologie:

 • De Standaardmodule is de standaard contractvoorwaarde. Op basis van deze module ontvangt u een opslag van 5% op het Nza-tarief, en kunt u prothesen zonder voorafgaande machtiging bij ons declareren. De behandeling met 2 implantaten in de onderkaak kunt u bij ons melden via het formulier op onze website.
 • De Module Machtigingsvrije Implantologie is voor die zorgaanbieders die hebben laten zien dat ze de verzekeringstechnische aanspraken goed beoordelen. Op basis van deze module ontvangt u een opslag van 10% op het Nza-tarief en kunt u alle behandelingen in de overeenkomst zonder voorafgaande machtiging bij ons declareren.

Voldoet u aan de volgende criteria dan komt u in aanmerking voor de Module Machtigingsvrije Implantologie:

 • De Zorgaanbieder heeft het afgelopen jaar tenminste 15 behandelingen ten behoeve van implantologie en tandprothetische zorg uitgevoerd waarvoor een toestemming (machtiging) van de Zorgverzekeraar noodzakelijk is.
 • Tenminste 95% van de betreffende machtigingsaanvragen is goedgekeurd door de Zorgverzekeraar.
 • Er is een positieve beoordeling op het percentage aanvragen boven contractuele tarieven en vervanging binnen termijn.

In de zorgovereenkomst leest u terug welke verantwoordelijkheden de tandarts heeft. In de loop van week 38 van 2018 kunt u hier onze voorbeeldovereenkomsten (Standaardmodule Implantologie & Module Machtigingsvrije Implantologie) raadplegen.

Inkoopprocedure implantaatsysteem

Wij zien grote verschillen tussen inkoopprijzen en gedeclareerde tarieven voor bijvoorbeeld implantaten. Dat is voor ons aanleiding geweest om afspraken te maken om een kwalitatief goed product voor een lagere prijs aan onze verzekerden te bieden. Hiertoe zijn alle fabrikanten uitgenodigd die uit de enquête van februari bleken. De voorwaarden zijn afgestemd met tandartsen en hoogleraren. De partijen die een offerte hebben ingediend en voldoen aan onze voorwaarden, zijn geselecteerd. U kunt onze afspraken met implantaatfabrikanten en distributeurs gebruiken, dan hoeft u zelf niet meer te onderhandelen. U vindt deze afspraken terug in de tariefbijlage van de overeenkomst. Maakt u gebruik van een implantaatsysteem waarmee wij geen afspraken gemaakt hebben? Dan vergoeden wij dat implantaatsysteem 1 op 1, tot de maximale vergoeding in de tariefbijlage. Hier vindt u een overzicht van de vergoeding van het implantaat.

 

Onderdeel van de afspraken zijn bijvoorbeeld garantie: levenslange garantie op het implantaat, 20 jaar nalevergarantie als het systeem uit de handel genomen wordt en 10 jaar garantie op de mesostructuur. Vraag de fabrikant/distributeur om de voorwaarden om voor garantie in aanmerking te komen.

 

Alle fabrikanten en distributeurs die in de tariefbijlage van de overeenkomsten Implantologie, Implantologie in de onderkaak en Tandprothetische zorg op implantaten, genoemd worden hebben een onvoorwaardelijke en onherroepelijke offerte gedaan aan VGZ. Die offerte heeft VGZ aanvaard, u kunt deze partijen benaderen over de afspraken die VGZ gemaakt heeft.

Aanvragen

Aanbieders kunnen een overeenkomst aanvragen via Contractmanagement. Zij zetten de vragenlijst van de overeenkomst klaar in Vecozo. Aanvragen kan via contractmanagement.info@vgz.nl

Om te kunnen inloggen dient u een Vecozo certificaat geïnstalleerd te hebben, dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal. Dit is te verkrijgen via Vecozo.