Uw gekozen zorgsoort:

Contracten

“Met hart voor zinnige zorg” is het motto van Coöperatie VGZ. Wij streven ernaar met de aanbieders in de mondzorg afspraken te maken, die resulteren in kwalitatief goede zorg die toegankelijk en betaalbaar is. Omdat veel van de geleverde zorg in de aanvullende verzekering is opgenomen en de overheid bij veel verstrekkingen de tarieven vaststelt, wordt het inkoopbeleid mede bepaald door de polisvoorwaarden.

Continuering overeenkomsten in 2018

VGZ hecht aan een zekere mate van voorspelbaarheid, voor u als ondernemer geldt waarschijnlijk hetzelfde. Daarom kiest VGZ voor een continuering van de zorgovereenkomsten Implantologie, Tandprothetische zorg, en Tandprothetische zorg op implantaten. Deze overeenkomsten lopen in 2018 ongewijzigd door. Voor de reguliere tandheelkundige zorg, mondhygiëne en orthodontie worden in 2018 geen overeenkomsten gesloten.

Overeenkomst Implantogie

Voor implantologische zorg bieden we een overeenkomst aan tandarts(-implantologen) die zijn geregistreerd in het register van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI), of daar door ons aan gelijkgesteld zijn. Hierbij hanteert VGZ de volgende criteria:

  • De implantoloog kan tenminste 100 statussen overleggen waaruit blijkt dat hij/zij de afgelopen vijf kalenderjaren zelfstandig implantologische behandelingen heeft verricht. Van deze 100 statussen hebben er minimaal 50 (ook) betrekking op de bovenkaak
  • Bij minimaal 25 casussen zijn aanvullende chirurgische technieken uitgevoerd zoals botaugmentatie en/of weke-delenreconstructie.
  • De implantoloog beschikt over voldoende kennis en vaardigheden voor het behandelen van peri-implantitis.

Voor het aantonen van de ervaring kan deze verzamelstaat gebruikt worden.

Overeenkomst Tandprothetische Zorg op implantaten

Idealiter legt VGZ de financiering en verantwoordelijkheid van de behandeling in één hand. Vanwege de verschillende financieringsbronnen is dit bij behandeling door de kaakchirurg niet mogelijk. De financiering van het plaatsen van de implantaten en het aanmeten en vervaardigen van de implantaatgedragen prothese wordt respectievelijk neergelegd in het ziekenhuis en bij de tandarts. Degene die de financiering ontvangt is (deel)verantwoordelijk voor datgene waarvoor hij (deel)financiering ontvangt. Overkoepelend neemt de kaakchirurg de verantwoordelijkheid over de behandeling.

Gecontracteerde zorg

VGZ sluit voor de prothetische zorg op implantaten overeenkomsten met die tandartsen die een samenwerking in de vorm van afspraken en protocollen hebben met de kaakchirurg(en) in de regio. De afdeling kaakchirurgie stuurt u bevestiging van uw samenwerking toe, u kunt uiteraard ook zelf afspraken maken met de kaakchirurg(en) in uw regio. De sectie tandarts-specialisten van de KNMT heeft voorbeeldafspraken opgesteld.

In de zorgovereenkomst leest u terug welke verantwoordelijkheden de tandarts heeft.

Zie onze voorbeeldovereenkomst.

U kunt een zorgovereenkomst prothetische zorg op implantaten aanvragen via contractmanagement.overeenkomst@vgz.nl.

Overeenkomst Tandprothetische zorg door de tandprotheticus

Bij tandprothetici geldt dat zij een overeenkomst voor conventionele prothesen aangeboden krijgen mits ze zijn aangesloten bij de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT). U kunt een zorgovereenkomst prothetische zorg aanvragen via contractmanagement.overeenkomst@vgz.nl.

Angst, sedatie en narcose

Voor angst, sedatie en narcose toetsen wij op bevoegdheid. De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De zorgaanbieder dient gevisiteerd te zijn door de NVA en dient aan de zorgverzekeraar een positief visitatierapport te kunnen overleggen.
  • Indien de tandheelkundige behandeling onder algehele anesthesie niet in een ziekenhuis plaatsvindt, dient er een schriftelijke overeenkomst met een ambulancedienst te zijn (indien hierover geen afspraken met het ziekenhuis zijn gemaakt) voor het eventuele vervoer naar het ziekenhuis. Verder dient de zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst te hebben met een ziekenhuis in de nabijheid van de zorgaanbieder voor de eventuele opvang van patiënten.
  • De zorgaanbieder die gebruik maakt van (lachgas)sedatie, dient gecertificeerd te zijn door ACTA voor het toedienen van (lachgas) sedatie.
  • Bij kinderen is de tandarts een erkend tandarts-pedodontoloog.
  • Bij volwassenen is de tandarts een tandarts angstbegeleiding of heeft de tandarts aantoonbare ervaring/kennis op het gebied van specifieke technieken voor gedragsbeïnvloeding bij behandeling van extreem angstigen. De aan het centrum verbonden anesthesioloog is ingeschreven als anesthesioloog in het register van erkende medische specialisten der Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Daarnaast is deze lid van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en onderschrijft de richtlijnen en standpunten van de NVA.

U kunt deze bevoegdheid aantonen via zorginkoop.tandheelkunde@vgz.nl.

Informatie

Er kunnen altijd (landelijke) ontwikkelingen in de loop van het jaar plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het gebied van wet- en regelgeving, waardoor wijzigingen en of aanvullingen op ons inkoopbeleid noodzakelijk zijn. Op onze website treft u de actuele informatie eventueel met toelichting en consequenties voor het inkoopbeleid. Over grote wijzigingen informeren wij u door het versturen van een nieuwsbrief met hierin toelichting op de wijziging(en). 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Op de VGZ-site Vergelijk en Kies wordt ingevolge landelijke wetgeving inzicht gegeven in de door ons gecontracteerde mondzorgaanbieders. 

Contact

Zorgovereenkomst

Heeft u vragen of opmerkingen, of kunnen wij u ergens anders mee helpen? Hier vindt u de juiste telefoonnummers en e-mailadressen:

Zorgaanbiedersloket voor mondzorg

Voor al uw vragen over mondzorg kunt u contact opnemen met het zorgaanbiedersloket mondzorg via 040 - 297 58 46.

Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. Buiten openingstijden kunt u contact opnemen via ons digitale contactformulier.

Contact met zorginkoop

Heeft u een inhoudelijke vraag over zorginkoop? Dan kunt u contact opnemen via e-mail: zorginkoop.tandheelkunde@vgz.nl. Wij streven ernaar u binnen 5 werkdagen een reactie te sturen.

Vragen van verzekerden

Hebben onze verzekerden een vraag of klacht die u niet kunt beantwoorden? Verwijst u ze dan door naar onze klantenservice of afdeling klachtenmanagement.