Wijziging inkoopbeleid 2024: Minimumeis voor moleculaire diagnostiek vervalt

02-08-2023
In ons inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2024 staan in de bijlage ‘Onze minimumeisen voor zorgaanbieders’ de minimumeisen voor moleculaire diagnostiek in de oncologie (MDx-testen) vermeld. De minimumeis dat zorgaanbieders moeten voldoen aan de criteria van de Commissie Beoordeling Add-on geneesmiddelen (CieBAG) komt te vervallen.

Waarom deze wijziging?

De minimumeis houdt in dat zorgaanbieders moeten voldoen aan de criteria van de CieBAG. Deze criteria zijn echter nog niet beschikbaar. Ze zijn tijdelijk on-hold gezet omdat de kwaliteitsstandaard ‘Organisatie van moleculaire pathologie diagnostiek in de oncologie’ nog niet beschikbaar is. Daarom vervalt de minimumeis.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Voor 2024 geldt er voor moleculaire diagnostiek in de oncologie (MDx-testen) geen minimumeis met betrekking tot de criteria van de CieBAG. De andere minimumeis voor moleculaire diagnostiek in de oncologie (MDx-testen) blijft wel van kracht. Deze eis houdt in dat er meerzijdig getekende SLA-overeenkomsten worden opgesteld waarin regionale netwerkafspraken zijn vastgelegd.

Wijziging inkoopbeleid 2024

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Medisch Specialistische Zorg 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam