UMC Utrecht en VGZ vragen eerste facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg aan

13-04-2021
Sinds dit jaar bestaat de mogelijkheid om een facultatieve prestatie voor medisch-specialistisch zorg aan te vragen bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hiermee kunnen zorgaanbieders en -verzekeraars afspraken maken over nieuwe (lokale) initiatieven die lastig te bekostigen zijn met de reguliere DBC’s. Zorgverzekeraar Coöperatie VGZ en het Universitair Medisch Centrum Utrecht maken hier als eerste gebruik van om een knelpunt op te lossen in de bekostiging van zeer specialistische oncologische zorg.

Facultatieve bekostiging maakt het mogelijk om nieuwe (lokale) initiatieven en procesinnovaties te implementeren en op te schalen.

Immuuntherapie tegen kanker

UMC Utrecht is eind 2019 gestart met behandeling van patiënten met een gepersonaliseerde immuuntherapie tegen kanker in de reguliere zorg. De kosten van het medicijn (de CAR-T-cellen) worden vergoed, maar de behandeling past niet in de DBC-structuur van de universitaire medisch centra. Een knelpunt in de uniforme manier van declareren, waardoor alle kosten in het voortraject, toediening en nazorg voor rekening komen van de behandelde centra. Per 2022 is reguliere financiering mogelijk. Om ook voor die tijd te kunnen inspelen op de veranderende zorgvraag en patiënten deze vorm van behandeling te bieden, heeft het UMC Utrecht en Coöperatie VGZ, na overleg met andere umc’s, een gezamenlijke aanvraag ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit voor een facultatieve prestatie medisch specialistische zorg.

Bekostiging van innovatie

Lees meer over hoe de facultatieve prestatie een aanvullende mogelijkheid biedt voor de bekostiging van innovatie in het nieuwsbericht 'UMC Utrecht en VGZ vragen eerste facultatieve prestatie medisch-specialistische zorg aan'. 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam