Toekomstbestendige zorg

Wij werken aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg voor iedereen. We stimuleren en ondersteunen vernieuwing en innovatie binnen de zorg. Daarbij streven we steeds naar betere zorg voor onze leden, terwijl we de druk op schaars personeel en de kosten verlagen. Zo werken we aan zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige zorg.

Toekomstbestendige zorg van dure geneesmiddelen

Dure geneesmiddelen kunnen vanwege de grote budgetimpact ziekenhuiszorg verdringen. Daarom denken wij dat toekomstbestendige zorg alleen mogelijk is als alle stakeholders belangrijke inzichten uit de praktijk met elkaar delen. Hiervoor is transparantie over de (kosten)effectiviteit en doelmatigheid van dure geneesmiddelen nodig. Deze inzichten leiden vervolgens tot aanpassing en verbetering van bestaande behandelingen.

Wij hechten daarom belang aan een betere samenwerking met en tussen veldpartijen. Het doel? Indicatiestelling, behandeling, toegankelijkheid en betaalbaarheid verbeteren. Denk hierbij aan oncologische netwerken, waar geprotocolleerde uitwisseling van expertise en inzichten tot betere behandelresultaten leiden.

Inkopen van oncologische netwerken

Ontstaan er gedurende het jaar landelijke ontwikkelingen waardoor oncologische netwerkzorg ingekocht kan worden? Dan leidt dit tot een aanvulling op het inkoopbeleid. Via een nieuwsbericht op onze website wordt u hierover geïnformeerd.

 

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam