Onze hoofdpunten

We streven ernaar dat onze leden toegang hebben tot het juiste geneesmiddel, op het juiste moment, in de juiste dosering, tegen een reële prijs. Hierover maken we afspraken met zorgaanbieders. Het gaat dan over het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen, de prijs en gepast gebruik.

Toegang tot dure geneesmiddelen

We vinden het belangrijk dat dure geneesmiddelen toegankelijk blijven voor patiënten die deze nodig hebben. Wel alleen als het dure geneesmiddel doet wat het belooft. De volgende punten zijn daarbij voor ons belangrijk:

 • Alleen geneesmiddelen inzetten met de juiste expertise

  Dure geneesmiddelen kennen bijwerkingen, specifieke aangrijpingspunten of zijn bedoeld voor kleine patiëntengroepen. Daarom kopen we geneesmiddelen in bij aanbieders met de juiste expertise. Om goede zorg voor alle patiënten te waarborgen nemen we deel aan de Commissie Beoordeling Add-on Geneesmiddelen (CieBAG), bij Zorgverzekeraars Nederland (ZN). De CieBAG maakt landelijke kwaliteitsafspraken met de Federatie Medische Specialisten (FMS).
 • Behandelingen met nieuwe geneesmiddelen hebben bewezen significante meerwaarde

  Nieuwe geneesmiddelen hebben – ten opzichte van de bestaande behandelingen met of zonder geneesmiddel – een meerwaarde in overleving of gezondheidswinst. Dit belang benadrukken we in de afspraken met de zorgaanbieders. Bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen voor kleine patiëntgroepen werken we mee aan landelijke toelatingsprogramma's, zodat geneesmiddelen ook voor die patiëntgroepen kosteneffectief ingezet kunnen worden. 
 • De (kosten)effectiviteit van dure geneesmiddelen

  Inzicht in de kosteneffectiviteit geeft partijen inzicht en keuzemogelijkheden over welke behandelingen passen binnen het beschikbare budget. Wij vinden het van belang dat kosteneffectiviteit ook na marktintroductie gemeten kan worden. Daarom maken wij afspraken over transparante uitkomsten van behandelingen. Als een middel niet kosteneffectief ingezet wordt, vinden we het nodig om afspraken over gepast gebruik of het prijsniveau te maken.

Doelmatigheid

Doelmatigheid gaat over de efficiënte en effectieve inzet van geneesmiddelen. Bij marktintroductie sturen we er bij beroepsgroepen dan ook op aan dat er, in het behandelprotocol, afspraken staan over gepast gebruik van geneesmiddelen. Daarnaast maken we met zorgaanbieders afspraken over passende inzet van geneesmiddelen. Passende inzet van geneesmiddelen bevat voor ons de volgende kenmerken:

 • De juiste behandeling met een (kosten)effectief geneesmiddel
 • De juiste hoeveelheid geneesmiddel. Denk aan hybride dosering, dosisoptimalisatie, spiegelbepaling etc.
 • De juiste start van het geneesmiddel, door vooraf goede diagnostiek uit te voeren of door minder dure geneesmiddelen als eerste behandeloptie neer te zetten.
 • Het juiste moment om de inzet van het geneesmiddel te stoppen. Hierbij is het belangrijk dat behandelaren het vertrouwen hebben dat (eerder) gestopt kan worden met het geneesmiddel.

Reële prijs

We vinden het belangrijk dat we een reële prijs betalen voor de geneesmiddelen. Geld kan maar één keer uitgegeven worden, en we willen zoveel mogelijk mensen van goede zorg voorzien.

Een reële prijs houdt rekening met marktmechanismes zoals concurrentie, patentverloop, alternatieven en volumes, maar ook met (kosten)effectiviteit en prijzen in het buitenland. Deze mechanismes betrekken wij ook in onze referentieprijzen. De referentieprijzen delen we met de ziekenhuizen. Zo kunnen zij keuzes maken in hun portfolio voor voorkeursproducten, en kunnen ze tot scherpe prijzen komen. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam