Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. Daarnaast zijn er steeds grotere gezondheidsverschillen binnen Nederland. Daarom vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Dit doen we door aandacht te hebben voor gezond, gelijk en groen

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid.

Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met zorgaanbieders in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten zorgverzekeraars zich op acties uit de:

Wat verwachten we als zorgverzekeraars van zorgaanbieders?

Om samen met zorgaanbieders in te zetten op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector, verwachten we van zorgaanbieders dat zij:

 • zich committeren aan de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankeren in hun strategie.

Aanvullend verwachten we van alle zorgaanbieders met vastgoed en meer dan 250 fte dat ze:

 • uiterlijk 1 januari 2024 een bestuurlijk vastgestelde CO2 routekaart inclusief strategisch vastgoedbeheerplan hebben aangeleverd bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Duurzaamheid binnen de intramurale farmacie

Volgens het RIVM zijn medicijnen verantwoordelijk voor:

 • 41% van de totale CO2 uitstoot van de zorgsector, én
 • 80% van het grondstofgebruik van de zorgsector

Zowel de productie en het transport als het gebruik van medicijnen hebben een negatief effect op het klimaat en milieu. Medicijnen die ongebruikt worden weggegooid maken daar een groot onderdeel van uit. Daarom vinden wij het verminderen van medicijnverspilling belangrijk. Een goede mogelijkheid hiervoor is de inzet van de medicijnkluis (ReMediZ).

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam