Arbeidsmarkt

Het personeelstekort in de zorg is een brede maatschappelijke uitdaging. De oorzaken hiervan zijn onder anderen een stijgende zorgvraag door de vergrijzing en de uitstroom van zorgpersoneel door toegenomen werkdruk.

Samen op zoek naar slimme oplossingen en innovaties

Het toedienen van geneesmiddelen heeft impact op de inzet van bijvoorbeeld verpleegkundigen in zowel het ziekenhuis als in de wijkverpleging. Het zelf toedienen van medicijnen kan helpen om arbeidsmarktkrapte zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom werken we mee aan initiatieven die zich richten op zelfregie. Dit mag uiteraard niet ten koste gaan van de veiligheid en kwaliteit van de behandeling.

In gesprek met zorgaanbieders

We kijken graag samen met zorgaanbieders hoe we de arbeidsproblematiek zoveel mogelijk het hoofd kunnen bieden. Daarom gaat ons zorginkoopteam graag met zorgaanbieders in gesprek over initiatieven die:

 • Zelfregie stimuleren
 • Werk besparen voor de zorgprofessional
 • Gezonde concurrentie stimuleert tussen farmaceutische toeleveranciers 
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam