Duurzaamheid

De zorgsector heeft een groot aandeel in CO2-uitstoot, grondstofverbruik en afvalproductie in Nederland. Daarnaast zijn er steeds grotere gezondheidsverschillen binnen Nederland. Daarom vinden we het belangrijk om een bijdrage te leveren aan duurzaamheid. Dit doen we door aandacht te hebben voor gezond, gelijk en groen

Verduurzamen van de zorgsector

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot, 13% van het grondstofverbruik en 4% van het afval in Nederland (RIVM). Dat heeft ernstige gevolgen voor onze leefomgeving en gezondheid.

Als zorgverzekeraars vinden we het van groot belang om – naast onze eigen verduurzaming – een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het gehele zorglandschap. Daarom zetten we samen met zorgaanbieders in op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector en monitoring daarvan.

De komende jaren richten zorgverzekeraars zich op acties uit de:

Wat verwachten we als zorgverzekeraars van zorgaanbieders?

Om samen met zorgaanbieders in te zetten op de versnelling van de verduurzaming van de zorgsector, verwachten we van zorgaanbieders dat zij:

 • zich committeren aan de doelen van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ 3.0) die op 4 november 2022 tussen zorgpartijen is overeengekomen voor de periode tot en met 2026.
 • duurzaamheid verankeren in hun strategie.

Aanvullend verwachten we van alle zorgaanbieders met vastgoed en meer dan 250 fte dat ze:

 • uiterlijk 1 januari 2024 een bestuurlijk vastgestelde CO2 routekaart inclusief strategisch vastgoedbeheerplan hebben aangeleverd bij het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ).

Wat doen we als zorgverzekeraars gezamenlijk?

Zorgverzekeraars, en ten minste de marktleider-zorgverzekeraar, gaan met ziekenhuizen in gesprek aan de hand van de verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact uit het uitvoeringsplan van de branche (NFU/NVZ). Het gesprek heeft tot doel om de ambitie, verduurzamingsdoelstellingen en concrete acties van de zorgaanbieder te bespreken en te stimuleren met verduurzamingsdoestellingen aan de slag te gaan.

We volgen de top 3-5 van verduurzamingsinitiatieven met de meeste impact uit het uitvoeringsplan, zoals na afstemming met de betreffende vereniging opgenomen in het uitvoeringsplan van de zorgbranche. De top 3-5 van verduurzamingsinitiatieven wordt naar verwachting later dan dit inkoopbeleid gepubliceerd.

Wat verwacht VGZ van zorgaanbieders? 

CO2-reductie binnen de medisch specialistische zorg is één van onze focusgebieden om de zorg te verduurzamen. In het inkoopbeleid 2024 breiden we dit uit naar circulair werken (het terugdringen van verspilling en het verminderen van afval).

In het verlengde van het inkoopbeleid 2023 verwachten we dat ziekenhuizen:

 • In hun jaarverslag 2024 rapporteren over hun CO2-uitstoot (inclusief vervoer) en afvalstromen
 • Doelen stellen voor CO2-reductie en afvalreductie in 2026
 • Een plan van aanpak opstellen en uitvoeren om medicijnverspilling terug te dringen
 • Groene FIT-initiatieven implementeren. Dit zijn bewezen, kostenneutrale of kostenbesparende maatregelen om de CO2-uitstoot, afvalproductie en/of het grondstofgebruik te beperken

We ondersteunen de zorgaanbieders door het ophalen, uitwerken en verspreiden van groene initiatieven waarmee ze hun CO2-uitstoot en grondstoffengebruik direct kunnen terugdringen.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam