De transformatieopgave

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben verschillende landelijke partijen in de zorg uitgewerkt hoe we de uitdagingen in de zorg aangaan. Deze ambities hebben verstrekkende gevolgen voor de organisatie en inrichting van de medisch specialistische zorg.

Het IZA als basis voor de transformatie

We staan voor grote uitdagingen om de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden in de toekomst. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben verschillende landelijke partijen in de zorg uitgewerkt hoe we die uitdagingen aangaan. Deze ambities hebben verstrekkende gevolgen voor de organisatie en inrichting van de medisch specialistische zorg. In het IZA staan de volgende 8 onderwerpen centraal:

 • Passende zorg
 • Regionale samenwerking
 • Versterken organisatie eerstelijnszorg
 • Samenwerking sociaal domein, huisartsenzorg en GGZ
 • Gezond leven en preventie
 • Arbeidsmarkt en ontzorgen zorgprofessionals
 • Digitalisering en gegevensuitwisseling
 • Contractering

Wij ondersteunen deze beweging door tijdens de zorginkoop hierover concrete afspraken te maken met zorgaanbieders. Om dit te realiseren is de inzet nodig van alle betrokken partijen. De basis is een gezamenlijk beeld over de toekomst van het (regionale) zorglandschap, waarbij wij het belang van onze leden altijd centraal stellen.

Het IZA refereert onder andere aan het oplossen van regionale knelpunten, het optimaliseren van de acute zorgketen, de concentratie én spreiding van zorg, het digitaliseren van zorgpaden, het regionaal integraal organiseren van passende zorg, het verminderen van instroom en versterken van uitstroom door versterking van de eerste lijn.

 

Transformatie van de zorg door transformatieplannen

Impactvolle transformaties in de zorg kunnen ondersteund worden door de inzet van transformatieplannen. Dit zijn plannen die door regionale marktleiders zijn goedgekeurd en in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Op onze website staat meer informatie over de inzet, beoordeling en criteria van transformatieplannen.

Integrale Digitale Diagnostiek

Samen met zorgaanbieders werken we aan het opzetten van Integrale Digitale Diagnostiek (IDD). Met IDD streven we ernaar om zowel de kwaliteit en toegankelijkheid van de diagnostiek, als de betaalbaarheid voor de patiënt te vergroten. Dit willen we bereiken door diagnostiek regionaal te organiseren met 1 regievoerder, samenwerking tussen zorgaanbieders te stimuleren en diagnostische resultaten digitaal toegankelijk te maken.

De komende tijd willen we het IDD-beleid doorontwikkelen en verdiepen. Hierbij streven we naar integratie van eerste- en tweedelijns diagnostiek, digitalisering in de keten en het verzamelen van bewezen voorbeelden van goede, toegankelijke en efficiënte diagnostiek. Dit is een gezamelijke opgave, waarover we graag afspraken willen maken met zorgaanbieders in de medisch specialistische zorg.

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam