Uw gekozen zorgsoort:

Declaraties

Wie mag ketenzorg declareren?

Alleen zorggroepen die een overeenkomst met ons hebben, mogen ketenzorg declareren.

Wanneer wordt ketenzorg gedeclareerd?

Als zorggroep mag u per kwartaal een declaratie indienen voor patiënten die sinds de eerste dag van dat kwartaal zorg krijgen van uw zorggroep. De declaraties kunt u indienen in de vorm van een keten-DBC (diagnose behandel combinatie).

Wat gebeurt er als een patiënt halverwege het kwartaal overstapt?

Aangezien de peildatum voor het indienen van een declaratie de eerste van het kwartaal is, mag u een declaratie voor deze patiënt indienen, ook wanneer als hij of zij in de loop van het kwartaal overstapt. Dit geldt ook als de patiënt overlijdt. De nieuwe zorgaanbieder kan met ingang van het volgende kwartaal een declaratie indienen.

Hoeveel mag ik declareren?

Wij hebben een vast tarief voor alle ketens. In de overeenkomst die we met elkaar aangaan, spreken we deze tarieven af. Bij het bepalen van dit tarief houden we rekening met de gemiddelde zorgzwaarte van de populatie. De tarieven die u mag declareren, stellen we in principe ieder jaar opnieuw vast. In sommige gevallen maken we meerjarige afspraken.

Wanneer loopt een keten-DBC af?

Ons streven is dat gemotiveerde patiënten zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van het ketenzorgprogramma. De keten-DBC loopt daarom in principe alleen af als een patiënt naar de tweede lijn gaat, overlijdt of verhuist.

Vragen over het declareren van ketenzorg?

Neemt u dan gerust contact met ons op via 040 - 297 58 88 of vul ons contactformulier in.

 

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord