Uw vragen over de inkijkvoorziening in ZorgDomein

Afgelopen weken hebben wij regelmatig gecommuniceerd over de inkijkvoorziening in ZorgDomein. En hoe belangrijk het is dat u als zorgaanbieder hier toestemming voor geeft. We hebben gemerkt dat er vragen zijn. Hieronder geven we graag antwoord op uw vragen.
 • Hierdoor hebben onze zorgadviseurs meteen zicht op actuele wachttijden en kunnen we onze verzekerden - uw patiënten - direct adviseren. Zonder oponthoud. De huisarts ziet dezelfde informatie en kan meteen naar de juiste zorgverlener verwijzen. Patiënten krijgen daardoor meer grip op hun zorgtraject en hebben minder zorgen. Daarbij krijgen zorginstellingen nauwelijks nog telefoontjes over wachtlijsten.
 • Dat is heel eenvoudig. Om informatie over uw wachttijden te ontsluiten in ZorgDomein, hoeft u als zorginstelling alleen maar een mail te sturen naar support@zorgdomein.nl met daarin de volgende tekst: <Naam contracthouder> geeft ZorgDomein toestemming om het zorgaanbod met bijbehorende wachttijden van <naam zorginstelling> te delen met zorgverzekeraars. Het intrekken van de toestemming is overigens net zo simpel.
 • Nee, uw data staat namelijk al in ZorgDomein. U heeft deze informatie als zorginstelling zelf aangeleverd. ZorgDomein vraagt u dus niet om nieuwe informatie. Maar vraagt om toestemming om die informatie te mogen ontsluiten, zodat die bruikbaar is voor wachtlijstbemiddeling. Het vrijgeven van de wachttijden kost dus nauwelijks tijd en zorgt voor minder werk omdat de zorginstellingen veel minder telefoontjes krijgen (zie ook de vorige vraag). 
 • Dit heeft meerdere redenen:

  • De wachttijd die zichtbaar is op de website van het ziekenhuis is de gemiddelde effectieve wachttijd van de laatste drie maanden. Bij ZorgDomein gaat het om verwachte wachttijden. Die vormen een betere basis voor bemiddeling.
  • De informatie over wachttijden bij ZorgDomein is uitgebreider dan die op ziekenhuischeck.nl. ZorgDomein vormt bovendien ook de bron voor de verwijzer. Dat sluit beter aan. 
  • De eerste bevindingen van zorgadviseurs laten zien dat de bemiddeling sneller en beter verloopt. 
 • Zorgverzekeraars zien via de inkijkvoorziening alleen het zorgaanbod (zorgaanbodscherm van ZorgDomein) met bijbehorende toegangstijden (zie figuur hieronder). Onze zorgadviseurs kunnen met de zorgvraag – via het zorgvraagmenu – eenvoudig zoeken naar de juiste zorginstelling met de kortste wachttijden. Zorgadviseurs zien dus dezelfde informatie als een verwijzer. En gebruiken die informatie uitsluitend voor wachtlijstbemiddeling. Ze leggen een beroepseed af en zijn getraind in het vinden van de juiste zorginstelling.
 • Nee. Zorgverzekeraars betalen niet voor de data. De kosten voor de veilige ontsluiting van de wachttijden hebben zorgverzekeraars al gemaakt. Zo is zorgvuldig geborgd wat (on)zichtbaar is (zie ook de bovenstaande vraag).
 • Nee, van beide zaken is geen sprake. Wij gebruiken de informatie uitsluitend voor wachtlijstbemiddeling. Doel is minder wachttijd voor patiënten en beter gebruik van de beschikbare zorgcapaciteit.
 • ZorgDomein bestaat 20 jaar en is een vraag- en aanbodzorgplatform voor verschillende zorgdisciplines. Denk aan medisch specialistische zorg, huisartsen en andere verwijzers, instellingen voor verpleging en verzorging, ggz-instellingen en eerstelijnspraktijken. ZorgDomein staat voor een breed gedragen platform dat de ketensamenwerking in de zorg verbetert. Het helpt de patiënt om de juiste keuze te maken. Om de uitdagingen in de zorg op te lossen, is juist een zorgplatform nodig dat een sterk marktaandeel en een landelijke dekking heeft. ZorgDomein biedt de inzagemogelijkheid aan verzekeraars bovendien kosteloos aan en levert daarmee een relevante bijdrage aan een prangend maatschappelijk vraagstuk.
 • Het is belangrijk dat patiënten optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare zorg. Wij als zorgverzekeraar spelen hierin een belangrijk rol. Met de inkijkvoorziening kunnen we meteen aan de slag en is er direct inzicht in de wachttijden bij ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige behandelcentra. De NZa ondersteunt deze aanpak. Het grote voordeel van ZorgDomein is dat het een bewezen ketenoplossing biedt, waar verwijzers exact hetzelfde zien en ook direct naar zorgaanbieders kunnen verwijzen zonder extra administratieve lasten voor zorgaanbieders.
 • Het mooie van de inkijkvoorziening in ZorgDomein is dat het een overzicht geeft van alle ziekenhuizen, behandelcentra en ggz-instellingen. Het benaderen van afzonderlijke instellingen is dan niet meer nodig. Ook voor de huisarts is dat heel erg handig. Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat zorginstellingen toestemming geven voor de inzage in de wachttijden. Als die stap gezet is, kunnen zorginstellingen, huisartsen en zorgverzekeraars samen gaan werken aan de verdere verbetering van de inkijkvoorziening.
 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • Placeholder Image
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam