Uw gekozen zorgsoort:

Vergoedingen

Coöperatie VGZ vergoedt volgens de verzekeringsvoorwaarden. Voor bepaalde hulpmiddelen staan specifieke vergoedingen niet in de algemene voorwaarden. Hierover krijgen wij veel vragen binnen, daarom zetten we de specificaties van deze vergoedingen uiteen op de pagina specifieke vergoedingen.

Tarieven, vergoedingen en kwaliteitseisen

Heeft u een overeenkomst met ons? Dan staan de tarieven die u mag declareren in uw overeenkomst. Heeft u geen overeenkomst met ons, maar voldoet u wel aan de kwaliteitseisen van ons Reglement Hulpmiddelen? Dan kan uw klant zelf de nota bij ons indienen. Wij vergoeden deze kosten tot maximaal het bedrag in de Lijst Maximale Vergoedingen.