Uw gekozen zorgsoort:

Stomamateriaal

Over ons inkoopbeleid en de afspraken die gemaakt zijn over stomamateriaal krijgen wij veel vragen. Omdat Coöperatie VGZ hierover helder wil communiceren, geven we op deze pagina antwoord.

Waarom koopt u als zorgverzekeraar het stomamateriaal anders in?

Coöperatie VGZ heeft als taak om de zorg in Nederland van goede kwaliteit en toegankelijk te houden. In Nederland is heel veel stomamateriaal van goede kwaliteit beschikbaar. Alleen betalen we in Nederland meer dan onze buurlanden voor hetzelfde materiaal. Dit waren voor ons belangrijke redenen om de inkoop van stomamateriaal te veranderen.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

De kosten voor stomamateriaal zijn in Nederland significant hoger dan in omringende landen, zonder dat deze prijsverschillen te rechtvaardigen zijn. Wij hebben daarom besloten de vergoeding van stomamateriaal voor de komende jaren anders in te richten. Wij hebben vaste prijzen afgesproken met de leveranciers voor de stomaproducten. Deze vaste tarieven liggen gemiddeld lager dan voorheen.

Wat houden die vaste prijzen dan in?

Alle stomaproducten die wij vergoeden, hebben we onderverdeeld in productcategorieën (zie tabel 1). Per categorie (1 tot en met 14) is een vaste prijs van toepassing. Ongeacht het merk of type stomamateriaal, declareert de leverancier voor alle producten in een bepaalde categorie een vaste prijs. Stomaproducten die niet onder de categorieën 1 tot en met 14 vallen, hebben we ondergebracht in een restcategorie Overig. Voor deze categorie maakten we afwijkende afspraken met de leveranciers. Deze methodiek van vaste maximumprijzen draagt bij aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.

Tabel 1 productcategorieën
1 Eendelige colozakken bol
2 Eendelige colozakken vlak
3 Eendelige ileozakken bol
4 Eendelige ileozakken vlak
5 Eendelige urozakken bol
6 Eendelige urozakken vlak
7 Huidplakken bol
8 Huidplakken vlak
9 Tweedelige colozakken
10 Tweedelige ileozakken
11 Tweedelige urozakken
12 Opvulmiddelen ringvervormbaar
13 Geïmpregneerde tissues
14 Wegwerpzakken
15 Overig

 

Verandert de kwaliteit van het stomamateriaal door de nieuwe afspraken?

Nee, de kwaliteit van het stomamateriaal in Nederland is hoog. Het instellen van vaste prijzen brengt daarin geen verandering. Met de leveranciers is afgesproken dat de klant het best passende stomamateriaal krijgt.

De aanspraak op stomamateriaal is in de Regeling Zorgverzekering omschreven als functiegericht. Functiegerichte aanspraak is een aanspraak die de aard, inhoud en omvang van de verzekerde zorg omschrijft. Deze aanspraak is bedoeld om een stoornis of beperking op te heffen of te verminderen.
Om dat te realiseren, zoekt de gecontracteerde leverancier naar de perfecte match tussen wat een persoon wil, kan én mag, en wat het hulpmiddel diegene kan bieden. Dat betekent dat bij het verstrekken van hulpmiddelen niet het hulpmiddel, maar het functioneren van de cliënt centraal staat.

Wat zijn de uitgangspunten voor het leveren van stomamateriaal?

Het instellen van vaste tarieven en de functiegerichte aanspraak draagt eraan bij dat de leverancier het best passende stomamateriaal levert. Concreet hebben we met de leveranciers afgesproken dat zij:

  • stomamaterialen leveren waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar kwaliteit, prijs en klantervaring;
  • geen onnodig dure stomamaterialen leveren;
  • het leveren van een te grote voorraad aan stomamateriaal bij de klant vermijden;
  • niet ongevraagd stomamateriaal toesturen.

Wordt door de nieuwe afspraak minder stomamateriaal geleverd?

Nee, er wordt niet minder geleverd. Wij hanteren richtlijnen voor het normgebruik (lees erover in Reglement Hulpmiddelen (pdf). Deze zijn opgesteld door stomaverpleegkundigen. Het normgebruik wordt gehanteerd als richtlijn en niet als minimum of maximum aantallen. De redelijke zorgbehoefte van de klant blijft bepalend voor het gebruik en levering van stomamateriaal. Bij een afwijkend patroon in het gebruik van materialen (minder- of meerverbruik) zal de leverancier altijd contact met de klant opnemen. Door naar de afwijkingen te kijken, worden problemen (bijvoorbeeld lekkages, huidproblemen) tijdig gesignaleerd en opgelost.

Moet een klant door de nieuwe afspraken overstappen op een ander merk en/of type stomamateriaal?

Nee, de klant hoeft niet over te stappen op een ander merk en/of type stomamateriaal.

Bij welke leveranciers kan de klant in 2015 terecht voor stomamateriaal?

Wij hebben met ingang van 1 januari 2015 een contract gesloten met de volgende leveranciers:

Bettercare BV www.bettercare.nl 0800-338 88 88 (gratis)
Bosman Medische Hulpmiddelen B.V. www.bosman.com 0800-06 62 (gratis)
Mediq CombiCare Medical Disposables BV www.mediqcombicare.nl 0800-80 09 (gratis)
Dantuma Medische Speciaalzaken www.dantuma.com 0800-280 04 09 (gratis)
Evers Medicawww.evers-medica.nl 0800-338 88 88 (gratis)
Hoogland Medical BV www.hooglandmedical.nl 0800-022 07 05 (gratis)
Lensvelt Medical www.lensveltmedical.nl 0800-888 78 88 (gratis)
Mathot Medische Speciaalzakenwww.mathot.nl 0800-244 55 66 (gratis)
Medireva Maastricht www.medireva.nl 0800-020 12 01 (gratis)
Primacare www.primacare.nl 0800-338 88 88 (gratis)
Timmers Medizorg www.timmers-medizorg.nl 0800-338 88  88 (gratis)
Zorgservice Nederland www.zorgservice.nl 0800-022 90 70 (gratis)

Het staat de klant vrij om een keuze te maken uit de bovenstaande gecontracteerde leveranciers. De gecontracteerde zorgaanbieders en hun contactgegevens zijn ook zichtbaar in Vergelijk en Kies.

Waarom is niet iedereen gecontracteerd?

Wij hebben de taak om de zorg in Nederland van goede kwaliteit te voorzien en toegankelijk te houden. Daarom maken wij alleen afspraken met leveranciers die structureel stomamateriaal leveren aan minstens 15 stomadragers op jaarbasis. Daarnaast hebben wij de verplichting gesteld dat een leverancier in het bezit is van een S.E.M.H.-erkenning (Stichting Erkenningsregelingen voor leveranciers van Medische Hulpmiddelen) en stomaverpleegkundigen in dienst heeft. Als een leverancier niet aan deze kwaliteitseisen voldoet, dan heeft deze leverancier geen contract met ons.

Kan een klant voor stomamateriaal terecht bij een niet-gecontracteerde apotheek of apotheekhoudend huisarts?

Ja, dat kan. Leveringen door niet-gecontracteerde medisch speciaalzaken, apotheken of apotheekhoudende huisartsen komen alleen niet voor vergoeding in aanmerking als deze leverancier niet in het bezit is van een S.E.M.H.-erkenning en geen stomaverpleegkundigen in dienst heeft.

De klant kan het stomamateriaal ook halen bij een niet-gecontracteerde leverancier die wel in het bezit is van een S.E.M.H.-erkenning en ook stomaverpleegkundigen in dienst heeft. In dit geval kan het zijn dat de verzekerde een deel van de kosten zelf moet betalen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de polis. Deze vindt u terug in de polisvoorwaarden.

Om voor volledige vergoeding van stomamateriaal in aanmerking te komen, is het belangrijk dat de klant bij een gecontracteerde leverancier materiaal bestelt. De gecontracteerde zorgaanbieders en hun contactgegevens zijn ook zichtbaar in Vergelijk en Kies.

Wat moet een klant doen als hij of zij wil overstappen naar een andere gecontracteerde leverancier?

Als de klant wil overstappen naar een andere leverancier, kan er gekozen worden uit de gecontracteerde leveranciers. In Vergelijk en Kies ziet een klant bij welke leveranciers hij of zij terecht kan.

Als een klant heeft geprobeerd over te stappen naar een gecontracteerde leverancier, maar niet wordt geholpen, wat moet de klant dan doen?

Elke gecontracteerde leverancier heeft een zorgplicht. Dat houdt in dat alle aanvragen van klanten in behandeling worden genomen en afgehandeld worden zoals in het contract is afgesproken. Als de nieuwe leverancier weigert, dan horen we dat graag. De klant kan hiervan ook een melding maken bij onze klantenservice. 

De klant is niet tevreden over het huidige stomamateriaal. Bij wie kan de klant terecht?

Als de klant niet tevreden is over (de werking van) de huidige materialen, dan kan de klant contact opnemen met de leverancier. De leverancier heeft stomaverpleegkundigen in dienst die samen met de klant zoeken naar een passende oplossing. Als het nodig is, verwijst de stomaverpleegkundige van de leverancier de klant door naar het ziekenhuis. En soms kan de klant zelf rechtstreeks contact opnemen met de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis.

De klant wil het stomamateriaal niet thuisbezorgd krijgen. Wat zijn de alternatieven?

Wij hebben standaard met onze leveranciers afgesproken dat zij het stomamateriaal in discrete verpakking bij de klant thuis bezorgen. Dat spreken ze vooraf met de klant af. De klant hoeft voor de levering niet langer dan 3 uur thuis te wachten. Als de klant levering aan huis niet mogelijk is, kan de klant dit bij de leverancier melden. Zij zoeken dan samen naar een oplossing.

Wanneer heeft een klant recht op een stomabreukband? En hoe gaat dat in zijn werk?

De klant heeft recht op een stomabreukband als er sprake is van een parastomale hernia. Deze indicatie de behandelend arts of specialist vaststellen. Met de verwijzing kan de klant voor een stomabreukband terecht bij een gecontracteerd medisch speciaalzaak of orthopedisch instrumentenmaker.

Waarom worden schoonmaakmiddelen (o.a. lijmrestverwijderaars en huidreinigingsdoekjes) niet vergoed?

Schoonmaakmiddelen en geurmiddelen komen (al sinds 2011) op basis van wet- en regelgeving (artikel 2.11 van de Regeling Zorgverzekering) niet voor vergoeding in aanmerking. Er is een ruim assortiment anti-allergische en al dan niet desinfecterende schoonmaakmiddelen bij drogist of supermarkt verkrijgbaar. Deze middelen zijn niet kostbaar en kunnen gerekend worden tot de persoonlijke hygiëne. Ook geurmiddelen komen voor eigen rekening.

Naast schoonmaakmiddelen en geurmiddelen zijn de volgende middelen uitgesloten van vergoeding:

a. Kleding, met uitzondering van netbroekjes;
b. Plaswekkers voor de behandeling van enuresis nocturna;
c. Beschermende onderleggers, tenzij sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag.
d. Stomamateriaal voor verzekerden die opgenomen zijn in het ziekenhuis, een zelfstandig behandelcentrum of een WLZ-gefinancierde instelling, zoals een verpleeghuis. Dit materiaal komt voor rekening van de instelling waar de verzekerde opgenomen is.
Dit geldt ook voor Stomamateriaal geleverd aan verzekerden die tijdens opname of poliklinische behandeling nodig zijn. Deze vallen onder de medisch-specialistische zorg (ziekenhuis).