Wijziging inkoopbeleid 2024: Termijnen vragen stellen en overeenkomst ondertekenen verruimd

15-05-2023
In ons inkoopbeleid Hulpmiddelen 2024 stond in het hoofdstuk ‘Planning zorginkoop' vermeld dat het stellen van vragen over de zorgovereenkomsten tot uiterlijk 3 weken na het aanbod mogelijk is. Daarnaast stond er vermeld dat de zorgovereenkomsten tot uiterlijk 5 weken na het aanbod kunnen worden ondertekend. Beide termijnen worden met 1 week verruimd.

Waarom deze wijziging?

We verruimen de termijn om vragen te stellen over de zorgovereenkomsten met 1 week. Dit doen we om zorgaanbieders voldoende tijd te geven voor het bestuderen van de zorgovereenkomsten en het stellen van vragen. Deze termijn is in lijn met de Regeling transparantie zorginkoopproces Zvw. 

De termijn om de zorgovereenkomsten te ondertekenen verruimen we ook met 1 week. Hiermee hebben wij voldoende tijd om te reageren op de vragen en kunnen zorgaanbieders deze reacties meenemen in hun overweging om de zorgovereenkomst te ondertekenen.

Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

U krijgt als zorgaanbieder 1 week langer de tijd om vragen te stellen over de zorgovereenkomsten. Dit betekent dat u tot uiterlijk 4 weken na het aanbod de tijd heeft om vragen te stellen, in plaats van 3 weken. 

De termijn voor het ondertekenen van de zorgovereenkomsten wordt ook met 1 week verruimd. Dit betekent dat u tot uiterlijk 6 weken na het aanbod de zorgovereenkomsten kunt ondertekenen, in plaats van 5 weken. 

Deze wijzigingen hebben betrekking op alle zorgovereenkomsten voor 2024 die vermeld staan in het hoofdstuk ‘Planning zorginkoop’ van het inkoopbeleid Hulpmiddelen 2024.

Wijziging inkoopbeleid 2024

Deze wijziging staat opgenomen in ons inkoopbeleid Hulpmiddelen 2024 en is te vinden in het hoofdstuk 'Wijzigingen en aanvullingen inkoopbeleid'.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam