Wijziging inkoopbeleid hulpmiddelen per 31-7-2020

23-07-2020
In het inkoopbeleid hebben wij aangegeven dat wij in de periode vanaf 1 juni 2020 tot uiterlijk 1 augustus 2020 de overeenkomst Robotarm/eetapparaat aanbieden. Op grond van signalen uit de markt is inmiddels duidelijk geworden dat het niet mogelijk is om onder vergelijkbare voorwaarden als voorgaande jaren afspraken te maken.
Dit betekent dat de aan de zorgaanbieders aan te bieden overeenkomst op meerdere punten moet worden aangepast. Dat kost meer tijd in de uitwerking. Daarnaast speelt ook mee dat de afgelopen periode de uitwerking van diverse regelingen ter ondersteuning van zorgaanbieders in verband met de coronacrisis, beslag heeft gelegd op de beschikbare capaciteit voor de uitwerking van de aan te bieden overeenkomst. Op grond van het inkoopbeleid (blz. 10) hebben wij dan ook besloten de periode voor het aanbieden van de overeenkomst aan te passen. Concreet houdt dit in dat de overeenkomst Robotarm/eetapparaat wordt aangeboden in de periode vanaf 1 september 2020 tot uiterlijk 1 november 2020.
  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam