Toelichting wijziging Inkoopbeleid Hulpmiddelen

30-06-2020
Het Inkoopbeleid Hulpmiddelen is gewijzigd met betrekking tot de inkoopprocedure van absorberend incontinentiemateriaal. 

Voor de volledige aanpassing en toelichting verwijzen we u door naar ons inkoopbeleid. Zie ook de motivering voor de wijziging hieronder: 

In het inkoopbeleid hebben wij aangegeven dat tijdens de inkoopgesprekken aan bod zouden komen het leveren van absorberend incontinentiemateriaal aan al onze verzekerden. Tijdens die gesprekken is in zijn algemeenheid onvoldoende aan bod gekomen welke specifieke kansen en mogelijkheden aanbieders hebben voor de levering aan de doelgroep VGZ-verzekerden met een zogenoemde selectiefpolis. Om die verzekerden een goed, scherp en onderscheidend aanbod te kunnen doen, hebben wij in de inkoopbrief – blijvend binnen de tijdslijnen van de inkoopprocedure – betrokken aanbieders opgeroepen om alsnog een aanbod te doen of ideeën voor te stellen voor de selectiefpolissen. Daarop is helaas onvoldoende respons gekomen.

Op grond van het inkoopbeleid (blz. 10) hebben wij dan ook besloten om de inkoopprocedure aan te passen en de inkoopgesprekken weer op te pakken en nog niet meteen over te gaan tot een selectieve inkoopprocedure. Concreet houdt dat in dat wij de inkoopgesprekken afronden met alle aanbieders die wij eerder een contractaanbod hebben gedaan voor de reguliere polissen en die ideeën of voorstellen hebben aangeleverd voor de selectiefpolissen. Wij nemen daar tot 15 juli a.s. de tijd voor. Wij denken dat deze stap meer mogelijkheden biedt om in overleg met aanbieders tot voldoende contractering te komen zonder dat de extra administratieve lasten nodig zijn van het organiseren van een selectieve inkoopprocedure. Tegen de achtergrond van het nog onvoldoende aanbod voor selectiefpolissen en de ongewenste administratieve lasten van een selectieve inkoopprocedure, acht VGZ deze aanpassing van de procedure aangewezen en gerechtvaardigd. Uiteraard behoudt VGZ zich het recht voor een dergelijke selectieve inkoopprocedure alsnog te volgen indien de inkoopgesprekken ook de komende periode onvoldoende soelaas bieden.

  • Logo VGZ
  • Logo Bewuzt
  • Logo IZA
  • Logo VGZ voor de Zorg
  • Logo Unive
  • UMC Zorgverzekering
  • Logo Zekur
  • Logo Zorgzaam