Uw gekozen zorgsoort:

Polisvoorwaarden

Coöperatie VGZ heeft veel verschillende labels: VGZ, IZA, IZA Cura, IZZ, Univé, UMC Zorgverzekering, Bewuzt, ZEKUR en Zorgzaam. Al deze afzonderlijke merken hebben hun eigen polisvoorwaarden. Op deze pagina vindt u een doorverwijzing naar de pagina’s en leest u meer over het Reglement Hulpmiddelen.

 

Reglement Hulpmiddelen

De vergoeding van hulpmiddelen vanuit de Zorgverzekeringswet staan in een apart reglement: het Reglement Hulpmiddelen. In het Reglement Hulpmiddelen is per hulpmiddel aangegeven aan welke voorwaarden een verzekerde moet voldoen. Daarnaast benoemen we in dit reglement eventuele bijzonderheden en garanties die van toepassing zijn op specifieke hulpmiddelen. Het Reglement Hulpmiddelen geldt voor alle merken en labels van Coöperatie VGZ.

 

Polisvoorwaarden labels Coöperatie VGZ

Wilt u weten voor hoeveel vergoeding uw patiënt in aanmerking komt, of welke voorwaarden wij per merk stellen? Hieronder vindt u een directe link naar de pagina’s met de verzekeringsvoorwaarden van al onze merken:
VGZ
IZZ
IZA
Univé
Zorgzaam
Bewuzt
Zekur
UMC

Bij IZA Cura verschilt de vergoeding per regio:
IZA Cura Cappelle aan de IJssel
IZA Cura Den Haag
IZA Cura Den Haag Ooievaar
IZA Cura Drechtsteden
IZA Cura Rotterdam
IZA Cura Zuid-Limburg

Heeft uw patiënt een vraag of klacht?

Coöperatie VGZ geeft zorgaanbieders geen toegang tot de gegevens van verzekerden. Heeft uw patiënt vragen over declaraties, correctieverzoeken of andere administratieve zaken? Dan kunnen zij terecht bij de klantenservice van onze merken.