Contracten Afvoerende materialen 2019

12-09-2018

VGZ heeft voor de inkoop van Afvoerende materialen vanaf 1 januari 2019 een contract gesloten met een aantal leveranciers en koepelorganisaties van apotheken. Belangrijk voordeel is dat deze organisaties een BIG-geregistreerde incontinentieverpleegkundige in dienst hebben, voor optimale begeleiding en advies van onze verzekerden.

Door de afspraken met deze hulpmiddelenleveranciers en koepels van apotheken kunnen onze verzekerden dichtbij hun woonomgeving óf online hun materialen bestellen. Willen zij toch naar een niet-gecontracteerde apotheek, dan wordt 70 tot 80% vergoed. Onze overeenkomsten met huisartsen veranderen niet.

Een apotheekhoudend huisarts kan indien nodig uiteraard nog steeds een katheter plaatsen bij de verzekerde. In het geval van spoed maken wij met alle gecontracteerde partijen de afspraak om binnen maximaal vier uur het materiaal te verzorgen en indien gewenst te plaatsen. Uiteraard gebeurt dit zo spoedig mogelijk, maar wordt een termijn van maximaal vier uur aangehouden om een afspraak te maken met de gecontracteerde partijen.

Apotheekhoudend huisartsen hebben individueel geen overeenkomst meer met VGZ voor Afvoerende materialen, tenzij zij zich als onderaannemer hebben aangesloten bij een gecontracteerde koepelorganisatie voor deze zorg.