Onze visie op hulpmiddelenzorg

In het inkoopbeleid hulpmiddelenzorg 2021 leest u in detail hoe wij de inkoop komend jaar organiseren. Op deze pagina leest u wat de hoofdpunten en onze visie zijn van ons inkoopbeleid.
Wij hebben ons inkoopbeleid 2021 per 1 juli, per 1 augustus en per 1 oktober gewijzigd. Deze wijzigingen zijn te zien in het document Inkoopbeleid 2021. Het originele document dat eerder per 1 april werd gepubliceerd is ook nog te downloaden
Effecten van de coronacrisis op ons inkoopbeleid

Op het moment dat we ons inkoopbeleid voor 2021 publiceren, leveren zorgprofessionals een indrukwekkende strijd tegen het coronavirus COVID-19. De impact van dit virus op de zorg en de brede samenleving is enorm en toont de urgentie aan van duurzame oplossingen voor de zorg in ons land.

Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of - en zo ja in hoeverre - de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Lees hier meer over in het nieuwsbericht van de NZa. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daarover via deze website.

Actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden
Op onze speciale webpagina over corona vindt u de meest actuele informatie en veelgestelde vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus voor u als zorgaanbieder.

Hoofdpunten van ons inkoopbeleid

We spannen ons ervoor in dat iedere verzekerde kan rekenen op adequate hulpmiddelen die passen bij de persoonlijke situatie. We letten daarbij op medische kwaliteit, klantervaring en betaalbaarheid van de hulpmiddelen.

Hulpmiddelen moeten tenminste voldoen aan de minimale veiligheidseisen. Ze moeten passen bij de klacht en effectief zijn voor onze verzekerden. Daarnaast zijn de kosten van het hulpmiddel natuurlijk van groot belang.

Ons inkoopbeleid voor de Hulpmiddelenzorg past binnen ons streven naar het realiseren van zinnige zorg. Dat is betere zorg voor de patiënt, op basis van initiatieven van zorgaanbieders die een bijdrage leveren aan het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg, nu en in de toekomst.

We sluiten voor 2021 nieuwe contracten voor de in dit inkoopdocument genoemde hulpmiddelen. Voor de overige dossiers gelden meerjarige overeenkomsten. De focus in ons inkoopbeleid ligt op:

  • Hoorzorg;
  • Absorberend incontinentiemateriaal;
  • Verbandmateriaal.

Wat vragen we zorgaanbieders in 2021? 

Op onze website is op 1 april 2020 een inkoopdocument gepubliceerd met de specifieke inkoopcriteria voor het jaar 2021 en de bijbehorende procedures en deadlines. Op 1 oktober is het beleid aangepast en hebben we een vierde versie van het inkoopbeleid gepubliceerd.

In het Inkoopbeleid Hulpmiddelenzorg 2021 beschrijven we wat we van u verwachten en vindt u alle relevante informatie, inclusief de wijzigingen in ons beleid ten opzichte van het lopende jaar.

Voor vragen over ons beleid of contact met onze inkoopteams verwijzen we u graag naar onze contactpagina voor zorgaanbieders en leveranciers van hulpmiddelen.  

X
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker. Met cookies verzamelen wij informatie om de inhoud van de website te personaliseren en statistieken om de website te verbeteren. Lees meer over ons cookiebeleid.
Nee, ik ga niet akkoord
Ja, ik ga akkoord