Onze hoofdpunten

We streven naar passende zorg en stimuleren gepast gebruik. Zo krijgen onze leden de hulpmiddelen die zij nodig hebben, passend bij de persoonlijke situatie. Eenvoudig als het kan, complex als het moet. Ook stimuleren we de inzet van hulpmiddelen om de zorg te ontlasten (bijv. de wijkverpleging) en de zelfredzaamheid van onze leden te verhogen. Daarnaast borgen we met integrale ketensamenwerking dat alle benodigde zorg goed op elkaar is afgestemd.

Zorg met de juiste kwaliteit en betaalbaarheid

We vinden het belangrijk dat onze leden de hulpmiddelen krijgen die zij nodig hebben. Passend bij de persoonlijke situatie. Eenvoudig als het kan, complex als het moet. Het gaat hierbij om passende zorg met een daarbij passende kwaliteit en prijs. 

Kwaliteit

Om een passende kwaliteit te waarborgen hanteren wij het Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg. Dit kader is samengesteld door zorgvragers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Hierin staat omschreven wat kwalitatief goede hulpmiddelenzorg is.

Voor ons past een goed hulpmiddel bij de behoefte van de patiënt en is het doelmatig. Onze focus verschuift daarom van productkenmerken van het hulpmiddel, naar indicatie en zorgbehoefte. We stimuleren daarbij het functioneringsgericht voorschrijven en hanteren functionele prestatieomschrijvingen waar dit kan. Daarnaast sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaande initiatieven, zoals bijvoorbeeld de SEMH. Dit is een onafhankelijk en onpartijdig platform dat de kwaliteit van hulpmiddelenzorg in Nederland bewaakt, behoudt en verbetert. Daarnaast werken we samen met marktpartijen om de kwaliteit van hulpmiddelen te waarborgen.

Betaalbaarheid

Om de zorg ook toegankelijk te houden in de toekomst, vinden wij een passende prijs belangrijk. Onder een passende prijs verstaan wij een reële prijs die recht doet aan ieders belangen.

 • Een scherpe premie voor onze leden 
 • Een gezond rendement voor zorgaanbieders 
 • Een onderscheidend vermogen voor de verzekeraar

Zelfredzaamheid thuis

De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis blijven wonen. Gelukkig is thuiszorg niet altijd nodig om zelfstandig te blijven wonen. Hulpmiddelen kunnen de zelfredzaamheid bevorderen en spelen dus een belangrijke rol om de wijkverpleging te ontlasten. De inzet van klittenbandzwachtels is een voorbeeld van zo’n hulpmiddel.

Klittenbandzwachtels als voorbeeld

De klittenbandzwachtels zijn namelijk veel makkelijker en sneller aan te brengen voor een wijkverpleegkundige, dan de ACT- zwachtelen. Dit scheelt enorm veel tijd. Daarnaast zorgt de inzet van dit hulpmiddel voor minder fysieke belasting van de wijkverpleegkundige.

De inzet van een hulpmiddel kan dus voor veel voordelen zorgen. Om de toegankelijkheid van de wijkverpleegkundige zorg te borgen, geven wij daarom extra aandacht aan de inzet van hulpmiddelen.

Integrale ketensamenwerking

Zorg goed op elkaar afstemmen

Vaak zijn hulpmiddelen een klein onderdeel van de totale zorg, maar maken ze wel een groot verschil. Een goede samenwerking binnen de keten is daarom belangrijk. Met integrale ketensamenwerking borgen we dat alle benodigde zorg op elkaar afgestemd is. Waarbij er samenwerking nodig is tussen hulpmiddelenzorg, medisch specialistische zorg, farmaceutische zorg en de wijkverpleging. 

Gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijke reflectie en oog voor elkaar

Integrale samenwerking vraagt om een gedeelde verantwoordelijkheid, gezamenlijke reflectie en oog voor ieders perspectief en belang. Daarbij leidt dit tot betere zorg, tegen lagere kosten. Zo kan bijvoorbeeld een hulpmiddel dat op afstand uit te lezen is (extra) ziekenhuisbezoeken voorkomen. Ook zetten we in op het verbeteren en verder onder de aandacht brengen van bestaande procedures, zoals bijvoorbeeld het bestellen en declareren van een katheter in spoedsituaties door de huisarts. 

 • Logo VGZ
 • Logo Bewuzt
 • Logo IZA
 • Logo VGZ voor de Zorg
 • Logo Unive
 • UMC Zorgverzekering
 • Logo Zekur
 • Logo Zorgzaam